kick-off project e-Overdracht

Hij is de deur uit: de subsidieaanvraag bij het ministerie van VWS voor de financiering van het project eOverdracht. VWS heeft 10 weken de tijd om te reageren. We weten dus dit najaar nog of de subsidie wordt toegekend.

Maar dat betekent niet dat het project, totdat daarover duidelijkheid is, in de wachtstand staat. We zijn in de regio al flink aan de slag vanuit RSO Midden-Brabant: een regionale samenwerkingsorganisatie op het gebied van ICT. Het doel is om de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg in de regio te verbeteren door elektronische informatie-uitwisseling. Het project eOverdracht is daar de eerste concrete stap in.

Medisch Centrum Oost

Karen Verspaandonk, programmamanager eOverdracht bij het Zorgnetwerk die deze subsidieaanvraag heeft gecoördineerd namens de indieners Amphia, ETZ, De Wever, Thebe, Het Laar en Mijzo: “De kick-off van dit project was half september. We speelden de game Medisch Centrum Oost rond het eenduidig en eenmalig registreren van patiëntgegevens. Dit is een rollenspel dat de complexiteit van informatieoverdracht zichtbaar maakt. Het gaf ook inzicht in de complexiteit van veranderingen doorvoeren.”

Inmiddels zijn de werkgroepen van start gegaan en zijn er al contacten met leveranciers gelegd. Hoe ziet Karen de kansen voor de toekenning van de subsidie? “Bureau Inzicht heeft onze plannen van aanpak, begrotingen en onderliggende stukken beoordeeld. Pas als dat bureau akkoord is, mag je de aanvraag indienen. Zij hebben onze stukken op een schaal 1 tot 100 beoordeeld met bijna het volledige puntenaantal. Bureau Inzicht was dus heel positief. Wat helaas niets zegt over de kans van toekenning. Dit hangt af van volgorde van indiening, tot het budget van 30 miljoen euro op is. Dus nu nog even afwachten of we de subsidie daadwerkelijk krijgen toegekend.”

Spannend dus, wordt vervolgd. Lees hier over de achtergrond van deze subsidie-aanvraag >