Momenteel werken het ETZ, De Wever, Thebe, Het Laar en Mijzo samen hard aan een subsidieaanvraag voor de financiering van het project eOverdracht. Het Zorgnetwerk Midden-Brabant coördineert deze gezamenlijke aanvraag. Die moet voor de zomervakantie zijn ingediend.

(illustratie: Nictiz)

We zijn in de regio flink aan de slag gegaan vanuit RSO Midden-Brabant. Dat is een regionale samenwerkingsorganisatie op het gebied van ICT. Het doel is om de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg in de regio te verbeteren door elektronische informatie-uitwisseling. Met het project eOverdracht zetten we de eerste concrete stappen daartoe.

Gezamenlijke inspanning

Het ministerie van VWS heeft 30 miljoen euro beschikbaar voor het project eOverdracht. ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, mits je aan alle voorwaarden voldoet om voor deze subsidie in aanmerking te komen. “Het is een flinke klus om al het benodigde bij elkaar te verzamelen en de aanvraag compleet en juist te krijgen”, zegt Karen Verspaandonk. Zij is programmamanager eOverdracht bij het Zorgnetwerk. “Deze subsidie moet vanuit een regionale organisatie worden aangevraagd en gecoördineerd, het Zorgnetwerk in deze regio. Alle lof voor de projectmanagers van ‘onze’ 5 organisaties die gezamenlijk deze klus klaren. Na indiening voor de zomervakantie hopen we na de zomervakantie duidelijkheid te hebben over al dan niet toekenning van de subsidie.”

eOverdracht

E-overdracht gaat ervoor zorgen dat de overdracht van informatie tussen instellingen digitaal gebeurt. Stel: een patiënt heeft de heup gebroken en is daarvoor in het ziekenhuis geopereerd. Eenmaal voldoende hersteld mag zij naar huis, waar de wijkverpleging de zorg op zich neemt. Nu krijgt de verpleegkundige nog het papieren dossier in handen, met informatie over onder meer behandeling, mobiliteit, lengte/gewicht en gezondheidstoestand. Via eOverdacht verhuist deze informatie vanuit het systeem van het ziekenhuis naar het systeem van de organisatie van de wijkverpleging. Zo komt de juiste info op het juiste moment op de juiste plek. Dat scheelt tijd en de verpleegkundige is eerder, beter en volledig voorbereid op de komst van de patiënt. De subsidie is nodig voor de aanpassing van de bestaande systemen, zodat je er aan de ene kant data uit kan halen en aan de andere kant data kunt ontvangen.

Extra verplichting

Een van de verplichtingen waaraan verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie, is dat ze data beschikbaar moeten stellen voor de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Karen: “Kortgezegd: binnen de zogenaamde VIPP-regeling inzicht (VIPP staat voor versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional) vallen 2 modules: module 1 data beschikbaar stellen voor de PGO en module 2 eOverdracht. Wil je aan de slag met module 2, dan ben je verplicht om ook module 1 te doen. Dus ook daarvoor vragen we -in dezelfde ronde- subsidie aan.”
Trouwens: in Midden-Brabant hebben het GGZ Breburg en het ETZ de financiering vanuit een andere VIPP-regeling al rond maar de ontsluiting van data met de PGO nog niet geregeld; de huisartsen hebben de financiering én de ontsluiting rond.

Wordt vervolgd…