VIPP Inzicht en eOverdracht

De 11de van de 11de was ook voor Zorgnetwerk Midden-Brabant een feestelijke dag.

We ontvingen die dag de laatste subsidieverleningsbrief voor de VIPP Inzicht regeling. Samen met Thebe, De Wever, Mijzo, Het Laar, Amphia en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis gaan we aan de slag met het realiseren van de digitale verpleegkundige overdracht. Dit is nodig omdat verpleegkundige overdrachten nu nog vaak op papier afgehandeld moeten worden, compleet met het overschrijven of overtypen van gegevens. Dat zorgt voor extra uitzoekwerk, administratielast, onduidelijkheid en kostbare tijd die verloren gaat.

Naast de digitale overdracht gaan de VVT-instellingen binnen deze regeling hun data ontsluiten naar de persoonlijke gezondsheidsomgeving (PGO). Nu al kunnen patiënten in de regio Midden-Brabant de gegevens van de huisartsen en GGZBreburg opvragen in hun PGO. In de loop van 2022 gaan we dit uitbreiden met de gegevens van de VVT-instellingen en de ziekenhuizen. Zo komen we als regio steeds een stapje dichter bij één online plek, waar de zorgverleners gegevens opslaan en patiënten deze vervolgens kunnen inzien.
Houd onze website in de gaten voor onze vorderingen.