Verschillende partijen uit de zorg hebben met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afgesproken dat het in de meeste situaties, tijdens de laatste levenfase, niet meer nodig is om een terminaliteitsverklaring te gebruiken.

Dit bericht komt van de site van stichting Fibula.
De verklaring zorgt voor veel onvrede onder patiënten en zorgprofessionals, omdat het patiëntonvriendelijk is en voor veel onnodige administratie zorgt. De terminaliteitsverklaring geeft aan dat de levensverwachting van de patiënt niet langer dan ongeveer drie maanden is. De behandelend arts moest deze verklaring altijd invullen en afgeven om de inzet van extra zorg in de wijkverpleging en de langdurige zorg (Wlz) te verantwoorden. Dat is vanaf nu verleden tijd.

PGB-aanvraag

Daarnaast gebruikten medewerkers van hospices en bijna thuis huizen de verklaring om de toelating tot een hospice/bijna thuis huis te onderbouwen. Zorgverzekeraars hebben afgesproken dat zij de terminaliteitsverklaring in deze situaties niet meer standaard opvragen. De terminaliteitsverklaring is voorlopig alleen nog nodig bij het aanvragen van een PGB voor zorg in de palliatief terminale fase. Fibula is betrokken geweest in de aanloop naar deze afspraak en is dan ook zeer positief.

Lees hier meer > over wat er nu zonder de terminaliteitsverklaring van zorgprofessionals wordt verwacht.