werken met loketjes werkt

De casuïstiekbespreking op 27 november bij Hospice Balade in Waalwijk over palliatieve zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking was een succes.

De casus ging over een jonge vrouw die op iedereen indringend overkwam. Er is informatie uitgewisseld, er zijn tips gevraagd (en gekregen) en er waren vragen. Wat bij blijft: werken met loketjes is een mooie werkvorm. Dit betekent dat iedere zorgverlener een stukje van de zorg op zich neemt en bespreekt met de cliënt. Op het moment dat de cliënt begint over iets wat een andere zorgverlener tot haar/zijn pakket heeft, kan direct verwezen worden naar het betreffende loketje. Dat voorkomt heel veel onnodige communicatie.