ethisch dilemma aan de orde gesteld

De casuïstiekbespreking van afgelopen 5 februari, georganiseerd vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg, ging over een ethisch dilemma.

Tijdens de casuïstiekbesprekingen komt een casus aan de orde waar deelnemers over praten met elkaar. Tevens is er ruimte om kennis en ervaringen te delen. Deze keer waren we te gast bij Het Laar, waar Karin Pesser de casus leidde. Zij is verpleegkundige bij Het Laar. Er waren 35 deelnemers uitgenodigd om mee te denken over de casus, na een korte toelichting erop door Karin en haar collega. De casus: Hoe kom je nader tot elkaar zodat de juiste zorg geboden wordt gericht op de wensen van de cliënt? De stellingen leverden een levendige discussie op en hebben geleid tot een aantal bruikbare tips.

De stellingen

  • Als professional moet je de familie overtuigen dat er sprake is van een opleving en het comfortbeleid moet worden gehandhaafd.
  • Wanneer een bewoner wilsonbekwaam is, volg je altijd de wensen van de vertegenwoordiger.
  • Soms is het zinvol om handelingen te verrichten die volgens de arts medisch zinloos zijn, om hiermee te zorgen dat de familie het gevoel heeft alles gedaan te hebben en daardoor het overlijden kan accepteren.
  • Er moet eerder gesproken worden over de laatste levensfase, ook als iemand zich nog niet in deze fase bevindt. (Wie zou dit dan moeten doen?)
  • Het is lastig om in gesprek te gaan met de contactpersonen over het levenseinde en de wensen en mogelijkheden daaromheen.

Tips en top naar aanleiding van de bespreking

  • De familie uitleg en aandacht geven over hun rouwproces.
  • Informatie geven over een opleving die de bewoner zou kunnen hebben tijdens de terminale fase.
  • Voor- en nadelen duidelijk bespreken over wel of niet behandelen. Hierbij zal geschipperd moeten worden tussen: familie is tevreden/het niet schaden van de bewoner.
  • Ga in gesprek met elkaar (familie en zorg/behandelaren) en ga samen ‘oplopen’ naar de dood.
  • Soms moet je de theorie naast je kunnen neerleggen en op gevoel in gesprek gaan met familie.