geestelijke verzorging thuis

Het einde van 2020 komt in zicht. We blikken terug op anderhalf jaar inzet van geestelijke verzorging thuis vanuit de Praktijk voor Levensvragen Midden-Brabant.

In  regio Midden-Brabant zijn er plezierige en effectieve contacten gelegd tussen de geestelijk verzorgers van de Praktijk voor Levensvragen Midden-Brabant en samenwerkingspartners zoals RCH, POH-ers, huisartsen en wijkverpleegkundigen. Dit gebeurde continu en op projectbasis. De richting en de inrichting van de Praktijk voor Levensvragen staat. Er is dit jaar een goed werkende structuur neergezet met een kernteam en kernbetrokkenen.

Veel hulpvragers van dienst

De geestelijk verzorgers werken vooral subregionaal, waardoor ze goed in beeld zijn bij de verwijzers en hulpvragers. We hebben een nieuwe registratiesysteem, PR-materialen, heldere doelen voor 2021, er zijn duidelijke werkafspraken en vooral: we hebben veel hulpvragers van dienst kunnen zijn met mooie, helpende gesprekken!

Erkende expertrol

Geestelijke verzorging thuis heeft steeds meer bekendheid gekregen door de actieve rol van de geestelijk verzorgers in onze regio. Dit kan de komende jaren zeker nog fors uitbreiden, zodat geestelijke verzorging thuis een vanzelfsprekende erkende expertrol heeft in het zorgaanbod aan thuiswonenden burgers en/of hun naasten.

Per 1 januari 2021 wordt de coördinatie van de Praktijk voor Levensvragen toegevoegd aan het takenpakket van de programmamanager palliatieve zorg Zorgnetwerk Midden-Brabant in de persoon van Miriam Heinsbroek.

Download de flyer van de Praktijk voor Levensvragen > en de coronaflyer Praktijk voor Levensvragen >