Het eerste theehuismoment in Drunen over dementie was op 24 oktober 2016 . Er waren 37 mensen uit de Turkse gemeenschap, mannen en vrouwen, van jong tot oud.

Deze bijeenkomsten zijn ontstaan vanuit een vraag uit de Turkse gemeenschap zelf en ervaringen die Chayenne van de Pol als casemanager heeft bij Turkse families in Heusden. Dit is de eerste stap binnen de CoP bouwen aan vertrouwen om de brug tussen de Turkse gemeenschap en de professionals te verkleinen en kennis en ervaringen over dementie te delen. Chayenne: “Als de Turkse gemeenschap niet weet wat dementie is, dan zijn er geen vermoedens van de ziekte en zetten ze de stap naar de huisarts en andere professionals niet. Ik heb ervaren dat er vragen leven zoals ‘Is het besmettelijk?’. En de persoon met dementie wordt niet geloofd ondanks de gestelde diagnose.”

Laagdrempelig

Deze bijeenkomst is een laagdrempelige manier om het over het onderwerp dementie en alles wat daarbij komt kijken te hebben. De getrainde vrijwilligsters zijn opgeleid als voorlichters door het Netwerk Ouderen Migranten Brabant (NOMB). Het zijn dames uit de Turkse gemeenschap in Heusden: het gezicht voor de gemeenschap en de brug naar de professionals. Het onderwerp van deze eerste bijeenkomst was dementie. Vergeetachtigheid of dementie? Wat is dementie? De vormen, symptomen en risicofactoren van dementie kwamen aan de orde, maar ook het antwoord op de vraag waar je terecht kunt. De 2 opgeleide vrijwilligsters presenteerden de informatie aan de groep in het Turks. De presentatie werd ondersteund met beeldmateriaal in het Turks.

Eerst zien dan geloven

Chayenne: “Wat ik van deze bijeenkomst heb geleerd, is dat de vrijwilligsters een hele belangrijke rol spelen binnen de gemeenschap en deze cop. Zij zorgen ervoor dat de Turkse gemeenschap wordt bereikt en samenkomen om over het onderwerp te kunnen en willen praten. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek vanuit de cop zijn de vragen rondom de vrijwilligsters. Het belangrijkste aandachtspunt dat tijdens de bijeenkomst aan bod kwam, is het contact met de huisarts. Men geeft aan zich niet gezien en gehoord te voelen. Daarnaast willen ze graag dat er iets structureels wordt georganiseerd. Sommige aanwezigen leken het vertrouwen in projecten en de professionele hulpverlening te hebben verloren. Dit omdat ze vaker is beloofd dat er structurele ondersteuning komt, waar dan uiteindelijk weinig van terechtkomt. Er heerste een gevoel van ‘Eerst zien, dan geloven’.”

Tweede theehuismoment

De volgende bijeenkomst is gepland op maandag 20 maart in dezelfde moskee. Dan staat het onderwerp ‘Bij de huisarts en dan…?’ centraal. Er komt een huisarts die informatie geeft over vergeetachtigheid en dementie en vertelt dat er ook zeker andere oorzaken kunnen zijn van vergeetachtigheid dan enkel dementie. De huisarts gaat in op de rol van een huisarts en welke stappen een die zet bij vermoedens van dementie of vergeetachtigheid. Het doel van de aanwezigheid is dat de bezoekers kunnen leren van de informatie van de huisarts, maar dat de huisarts ook kan leren van de bezoekers: waar lopen zij tegen aan, welke verwachtingen hebben zij van een huisarts?