in gesprek over het levenseinde

Scholingscyclus palliatieve zorg voor huisartsen

“ Maar dokter, zelfs de hond zou nog een spuitje krijgen in deze situatie!”

Deze uitspraak hebben we als huisarts allemaal wel een keer gehoord.
Familie waakt naast hun stervende geliefde, je denkt alles goed en duidelijk uitgelegd te hebben en je bent tevreden, jouw patiënt ligt er comfortabel bij.
Opeens wordt je gebeld door de thuiszorg, de familie is boos, ze eisen nu een gesprek. Ze vinden dat het zo echt niet langer kan!
“ Dit heeft hij zo nooit gewild…dit is mensonwaardig…wij willen dat de pomp omhoog gaat…”.
Als dokter voel je je dan vaak onthand en met je rug tegen de muur staan.

Palliatieve zorg is een belangrijk onderdeel van elke huisartsenpraktijk. Dat kan uitdagingen met zich meebrengen waar je als generalist niet dagelijks mee te maken krijgt.
Het regionaal palliatief consultatieteam start daarom dit voorjaar in samenwerking met PrimaCura de scholingscyclus “deskundig in palliatieve zorg”.
In 2021 en 2022 zal een 6-tal geaccrediteerde bijeenkomsten worden aangeboden rond diverse praktische thema’s zoals:
pijn, benauwdheid, misselijkheid, logistiek rond inzet pompen, ACP en begeleiding in de terminale fase.

We zijn heel blij dat we voor de eerste bijeenkomst op 31 maart aanstaande Christien de Jong hebben kunnen boeken met haar training “schokbrekers in de communicatie”.
Christien is een zeer ervaren psychotherapeut/trainer, verbonden aan Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie.
Met deze interactieve online training biedt zij 4 communicatieve handvatten, ‘schokbrekers’, die kunnen helpen in die lastige gesprekken over de laatste levensfase, met patiënten en hun naasten.
De schokbrekers worden interactief en in samenspraak met de besproken en geïllustreerd in korte vignetten, die worden uitgespeeld door een professionele acteur.

Dat er behoefte is aan scholing op dit thema blijkt uit de snelheid waarmee deze eerste avond en ook de extra avond op 21 april was volgeboekt.
De volgende scholingsbijeenkomsten staan gepland voor 17 juni en 7 oktober. Meer informatie over de inhoud hiervan volgt begin april.