218 meldingen in 2 jaar

In de samenwerking rond de zorg voor patiënten in de regio gaat wel eens wat mis. Misverstanden of hiaten in de communicatie, maar ook verschillen in opvattingen over de urgentie van een situatie leiden soms tot incidenten in de zorg en samenwerking in de keten. Om te leren van (bijna)incidenten in de samenwerking is het Transmuraal Incidenten Meldpunt Midden-Brabant (TIM) ingericht.

Dit TIM is er voor het samenwerkingsverband van Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, PrimaCura huisartsenzorg, Fam geboortezorg en eerstelijns verloskundigen, apothekersvereniging Midden- en West-Brabant en RAV Brabant Midden-West-Noord.

Verbetersuggesties

Met een gezamenlijke meldingsprocedure wordt informatie verzameld over de onderlinge samenwerking tussen ketenpartners. Ook wordt deze informatie vertaald in verbetersuggesties ten bate van de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg. Door (bijna)incidenten te behandelen als leermomenten, kunnen zij bijdragen aan verbeteringen in het leveren van zorg aan de patiënt.

Sinds de start in april 2021 heeft TIM 218 meldingen ontvangen van zorgprofessionals werkzaam binnen één van de aangesloten partnerorganisaties. De meeste meldingen hebben betrekking op situaties buiten kantooruren. Dat combinatie van spoedzorg en waarneming buiten kantooruren lijkt de risico’s op incidenten te vergroten.

Wederzijds begrip

Een gezamenlijke en eenduidige TIM-procedure verlaagt de drempel om (bijna)incidenten te melden en te leren over de grenzen van de eigen organisatie heen. Zorgprofessionals vinden het vaak moeilijk om (bijna)incidenten te melden omdat ze niet willen dat de relatie met de collega in de regio negatief beïnvloed wordt. Toch zien we bijna twee jaar na de start van TIM dat het melden en leren van (bijna)incidenten de samenwerkingsrelatie juist kan versterken. Zo besloten de collega’s van de Huisartsen Spoedpost en de Spoedeisende Hulp van het ETZ een kijkje bij elkaar in de keuken te nemen. Dit nadat er diverse meldingen waren gedaan over de wederzijdse bejegening. Zo wordt actief gebouwd aan wederzijds begrip en verbetering van de samenwerking.

Mogelijkheid inbedding?

In 2018 is TIM gestart als project binnen Samendraads, het samenwerkingsverband van huisartsen en medisch specialisten. Eind 2022 is de projectfase binnen Samendraads afgesloten en is TIM ondergebracht bij de regionale samenwerkingsorganisatie Zorgnetwerk Midden-Brabant. Mogelijkheden voor aansluiting van overige ketenpartners vanuit de VVT en geboortezorg worden verkend.

Meer weten of vragen? Lees dan het jaarverslag 2022 of neem contact op met Mirjam Heinsbroek.