Vroegtijdige zorgplanning bij dementie. Zo heet de tweede video van De Vergeten Tuin.

De Vergeten Tuin Hilvarenbeek is opgericht in 2014. De oprichters organiseren jaarlijks 8 informatieve bijeenkomsten met thema’s rondom dementiezorg, toegelicht door ervaringsdeskundigen of professionals. Deze informatieavonden zijn voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en iedereen die geïnteresseerd is. Vanwege gezondheidsrisico’s zijn deze bijeenkomsten door het coronavirus minimaal tot en met maart 2021 afgelast. Als alternatief maakt de organisatie video’s.

Vroegtijdige zorgplanning

Onlangs is de tweede video verschenen, met als titel Vroegtijdige zorgplanning bij dementie. Floor Bols, specialist ouderengeneeskunde, arts palliatieve zorg en medisch coördinator Palliatief Zorgnetwerk Midden-Brabant geeft uitleg wat een vroegtijdige zorgplanning bij dementie kan inhouden, waarom het belangrijk kan zijn en waar en met wie de planning wordt besproken.

Bekijk de video op de website van De Vergeten Tuin > of hieronder: