versterk ons team

Het Zorgwerk Midden-Brabant heeft een vacature voor de functie programmamanager Hersenletselnetwerk.

Het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant zoekt een enthousiaste programmamanager voor gemiddeld 16 uur per week. Dit netwerk heeft als taak de organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met hersenletsel zodanig met elkaar te verbinden, dat optimale zorg geboden wordt. Het netwerk heeft vier hoofdtaken: informeren, coördineren, faciliteren en signaleren. In het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant nemen 20 organisaties deel. Zij bepalen gezamenlijk het beleid en de jaarlijkse uitvoeringsagenda van het netwerk. Het Hersenletselnetwerk is onderdeel van Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant.

De functie

De programmamanager initieert, adviseert en faciliteert de continue verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor mensen met hersenletsel in de regio. Hij/zij doet dit door doelgroepen (vrijwilligers, professionals, organisaties, bestuurders, patiënten en naasten) met elkaar te verbinden, informatie uit te wisselen en ervoor zorg te dragen dat er samenwerkingsafspraken worden gemaakt ter versterking van de zorg voor mensen met hersenletsel in de regio. Daarbij adviseert de programmamanager zorginstellingen in de regio over (transmuraal) beleid op het gebied van zorg voor mensen met hersenletsel. De programmamanager:

 • ressorteert onder de directeur van het Zorgnetwerk Midden-Brabant;
 • heeft een directe lijn met de voorzitter van het Hersenletselnetwerk;
 • vraagt de subsidie namens het bestuur (Zorgnetwerk) aan en draagt zorg voor de verantwoording;
 • stuurt de aan hem /haar toegewezen functionarissen functioneel en operationeel aan (zoals een secretariaat, projectleiders en werkgroepen).

Kun je je als programmamanager profileren binnen autonoom deelnemende partijen aan het netwerk en zoek je naar commitment? En wil je een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg aan mensen met hersenletsel? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wat ga je doen

 • leiding geven aan diverse (deel)projecten binnen het Hersenletselnetwerk (waaronder het NAH-loket en de scholing voor ervaringsdeskundigen)
 • fungeren als aanspreekpunt voor netwerkleden en externe relaties
 • coördineren van activiteiten in het netwerk
 • adviseren en ondersteunen van participanten in het netwerk
 • samenwerken met netwerkcoördinatoren van de andere ketens in de regio om de ketenzorg af te stemmen en te verbeteren
 • vertalen van landelijke ontwikkelingen van zorg aan mensen met hersenletsel naar de regio, in samenwerking met het bestuur van het netwerk
 • samenwerken binnen het LOHL, landelijk overleg coördinatoren hersenletsel

Jouw profiel

 • hbo+ werk- en denkniveau in de gezondheidszorgsector
 • ervaring in project- of programmamanagement
 • kennis van, en ervaring binnen de zorg in Midden-Brabant is een pré
 • gevoel voor politieke verhoudingen en verschillende belangen
 • ervaring met zorg voor hersenletsel, autoriteit op basis van kennis en kunde zijn een pré
 • trekker voor opstellen meerjarenbeleidsplan en beleidsbeïnvloeding
 • stevig en zelfstandig, een echte stimulator en verbinder
 • geduldig, tactvol en doorzettingsvermogen
 • flexibele opstelling ten aanzien van werktijden, en in het bezit van rijbewijs is handig

Het aanbod

In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar voor gemiddeld 16 uur per week, met de intentie dat dit wordt gevolgd door een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald volgens de CAO VVT in FWG 60, inschaling afhankelijk van leeftijd en ervaring. Detachering behoort ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie en solliciteren

Solliciteren (CV met motivatie) kan vóór 1 juni via info@zmbr.nl >
Informatie over de vacature is te verkrijgen bij de directeur van het Zorgnetwerk Midden-Brabant, Veronique Holtmaat >