door Marianne Merkx

Geestelijk verzorger Marianne Merkx van de Praktijk voor Levensvragen beschrijft haar ervaringen met geestelijke zorg voor mensen in de thuissituatie.

Hij belde me met een vraag: “Wat is je uurtarief?” Frans en ik kenden elkaar van een vorige werkplek, hij wist dat ik nu als zelfstandig geestelijk verzorger werkt. Ik was verrast, niet verbaasd, blij dat hij nu ruimte had om op verhaal te komen, om terug te blikken op wat hij had meegemaakt en na te gaan wat dat voor hem – tot op vandaag – betekent. Verlies, ziekten, crises. Samen verkennen hoe overleven leven kan worden.

In gesprek

“Er is te veel aan de hand in mijn leven, op meerdere fronten. Mijn huisarts adviseerde me om met iemand te gaan praten en ze dacht aan de praktijkondersteuner en mogelijk een psycholoog. Ik wil graag in gesprek, maar voelde een aarzeling. Toen dacht ik aan jou, aan jouw werk. Ik hoef nu geen therapie of behandeling, geen psychische hulp. Maar ik heb wel iemand nodig om in gesprek mee te gaan. Geen vriend of familielid, maar iemand die als betrokken buitenstaander en als professional meer doet dan luisteren, iemand die me troost én confronteert, die mijn woorden kan verbinden, in een kader kan plaatsen, er chocola van kan maken. Ik weet niet, maar ik slinger zo heen en weer tussen hoop en wanhoop, tussen vertrouwen en angst.”

Begeleiding bij levensvragen

Ik vertelde van de mogelijkheden voor eerstelijns geestelijke zorg via de Praktijk voor Levensvragen. Elke burger van 50 jaar en ouder en mensen in de palliatieve fase en hun naasten kan zonder kosten een beroep doen op begeleiding van een geestelijk verzorger bij levensvragen. Hij reageerde verbaasd en verrast, net als zijn huisarts. Ze wist nog niet van dit aanbod. Een welkome aanvulling op de psychosociale zorg voor mensen in de thuissituatie, liet ze weten.

Samenwerking

Inmiddels verwijzen praktijken vaker naar geestelijk verzorgers en werken huisarts en POH-GGZ met geestelijk verzorgers samen. Soms begeleiden POH-GGZ en geestelijk verzorger allebei dezelfde patiënt. Onze benaderingen hebben een overlap, waardoor we elkaar versterken. Een voordeel voor het proces van de patiënt. Het komt ook voor dat op verzoek van patiënt contact op genomen wordt met de huisarts om iets terug te koppelen. Of dat een patiënt na deze gesprekken wel in therapie of behandeling gaat.

Perspectief

Het verrast en verbaast me regelmatig wat begeleiding bij levensvragen voor verschil kan maken. Een onrustig hart dat rust vindt, een nieuwe balans in woelige tijden, perspectief ondanks heftig verdriet en verlies, minder spanning en zorgen, ook als er geen oplossing of antwoord komt. Ik wens het Frans, ik wens het alle patiënten. Ik wens het ook jullie.
Marianne Merkx, geestelijk verzorger bij de Praktijk voor Levensvragen Midden-Brabant

Hebt u een patiënt die u wilt doorverwijzen of behoefte aan overleg? Neem contact op met de Praktijk voor Levensvragen (013) 4628730 en bezoek de praktijk online >