Marie-José Brandel is vanuit het Zorgnetwerk Midden-Brabant sinds juni 2017 programmamanager van het WEC.

Het belang van en de behoefte aan een Wondexpertisecentrum (WEC) in Midden-Brabant is bij iedereen al jaren bekend. Nu staan ‘de neuzen dezelfde kant op’. “Het is zaak om de dienstverlening vanuit een WEC concreet te maken”, zegt Marie-José Brandel, sinds juni 2017 programmanager van het WEC. Marie-José: “Er is het afgelopen anderhalf jaar in Midden-Brabant héél veel gedaan en hard gewerkt om complexe wondzorg áchter de schermen goed te organiseren. Nu is het tijd om al die inspanningen concreet te maken: op elkaar af te stemmen en met elkaar te verbinden.”

Protocollen op site

Zij praatte afgelopen maanden met alle betrokkenen: van wondexperts tot wijkverplegers, van huisartsen tot specialisten. Over onder meer de samenwerking, de protocollen en richtlijnen voor wondverzorging en over een Meldpunt Wondzorg. “We willen het WEC zó inrichten dat het voor de patiënten en professionals een verbetering wordt. Dat vraagt om eenduidigheid over de protocollen voor complexe wondverzorging. Die komen er nu. De actuele, uniforme protocollen staan binnenkort op de site van het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Zodat de professionals eenduidig een bepaalde complexe wond kunnen behandelen.”

Meldpunt

Daarnaast is er de ambitie om eind december een virtueel Meldpunt Wondzorg in te richten: een team van gespecialiseerde wondexperts dat van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar is voor informatie en advies. Om aan alle verwachtingen te kunnen voldoen, gebeurt de uitrol over Midden-Brabant in fases. Voor het realiseren van deze ambitie gaan nu meerdere werkgroepen aan de slag. Marie-José wijst ook op het symposium voor aandachtsvelders wondzorg, huisartsen en specialisten. Er is hiervoor ruimte gereserveerd in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis voor maandag 29 januari 2018.

Veel vertrouwen en enthousiasme

“Ik heb lang bij een welzijns- en zorginstelling gewerkt, als directeur kinderopvang. In 2009 maakte ik binnen de organisatie de overstap naar innovatie/productontwikkeling om binnen welzijn en zorg de ketenzorg te regisseren. Ik heb geen medische achtergrond (dat moet vooral bij de professionals blijven), maar heb wél verstand van verbinden: strategieën, de missie en visie vertalen naar de praktijk. Ik ontmoet veel vertrouwen en enthousiasme door middel van samenwerking om de complexe wondzorg op een hoger plan te krijgen in Midden-Brabant.”