‘Waar in Nederland?’ landelijke contacten over Vergeten Talent

Vanaf de start van het project Vergeten Talent* (2021) tot op heden vindt er een (wederzijdse) actieve kennisdeling, toelichten van best practices en informeren over de werkwijze plaats binnen regio’s en of organisaties in heel Nederland over het project Vergeten Talent, rol van de talentmakelaar, doelgroep en huidige zorgontwikkelingen.

Bekijk hier de kaart Waar in Nederland kaart Vergeten Talent .

*Vraag en aanbod bij elkaar brengen in het doen van vrijwilligerswerk voor individuele jonge mensen met dementie binnen reguliere vrijwilligerswerksetting door een talentmakelaar.