Per 1 april 2022

1 april 2022: een feestelijke dag, vandaag lanceren wij onze hernieuwde regionale website NAH-loket

Van regionaal

Het NAH-loket is de regionale website van het Hersenletselnetwerk.
Het Hersenletselnetwerk is actief in de regio Midden-Brabant. Met 18 organisaties werken we samen om mensen met NAH en hun naasten te ondersteunen
Vanuit die gedachte is in 2019 in onze regio het NAH-loket opgericht. Een telefonisch loket met als doel het vormen van één gezamenlijk informatie- en adviespunt dat behandelaren en zorgaanbieders bij elkaar brengt voor de hulpvrager.

Naar landelijk

Echter niet alleen op regionaal, maar ook op landelijk niveau speelde dit vraagstuk. In 2020 werd in onze regio Breinlijn geïmplementeerd. Een initiatief van de Stichting Landelijk Overleg Hersenletsel.
In elke regio kunnen mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals bij Breinlijn terecht met hun vragen en casuïstiek over hersenletsel.

NAH-Loket.nl

De functionaliteit van de website www.nah-loket.nl zelf hebben we in ere gehouden, namelijk het vormen van een regionaal informatiepunt voor mensen met NAH, hun naasten en professionals.
Bij de herinrichting van de website is samengewerkt met ervaringsdeskundigen. Mede op hun advies is de website zo overzichtelijk en toegankelijk mogelijk ingericht. Gewerkt is met korte, eenvoudige teksten, zachte kleuren en niet onbelangrijk een gewijzigd logo.

Zorgaanbod Midden-Brabant

Centraal op zowel de oude als hernieuwde website staat het Zorgaanbod Midden-Brabant, met andere woorden de sociale kaart van onze regio.
Met deze korte film geven we een rondleiding door onze “nieuwe ”site.