DAC = Digitaal Advies Consult

Het project Digitaal Advies Consult (DAC) van Samendraads heeft vanaf november 2020 een vliegende start gemaakt. Met 166 deelnemende huisartsen en 18 aangesloten specialismen (per februari 2021) zijn de projectdoelstellingen ruimschoots gehaald.

Digitaal Advies Consult is gestart in het kader van Juiste Zorg Op de Juiste Plek. De huisarts krijgt de mogelijkheid om de specialist een advies te vragen via ZorgDomein, waardoor een groep patiënten in de eerstelijn blijft in plaats van een doorverwijzing krijgt naar het ziekenhuis. De druk op de poli’s vermindert hierdoor, de patiënt kan in de eerstelijn blijven en de huisarts bouwt zijn kennis uit. Het Zorgnetwerk Midden-Brabant ondersteunt dit project van harte, omdat het bijdragen aan goede zorg in Midden-Brabant.

Aanvullende tool

Het projectteam is trots op de eerste resultaten en op het feit dat vanuit andere regio’s meekijken. De doelstellingen voor de implementatieperiode zijn gehaald. Huisartsen waarderen DAC als aanvullende tool op het eigen consult. Specialisten verlenen hun medewerking en zoeken naar mogelijkheden om DAC in hun bedrijfsvoering in te passen. Uit de gehouden enquête kwamen ook verbeterpunten naar voren waarmee de projectgroep aan de slag is gegaan.

Meer informatie

Monitor informeert kort en bondig over lopende projecten van Samendraads-projecten. Lees in de eerste editie van Monitor > een beknopt overzicht van de resultaten en de uitkomst van de onder huisartsen en specialisten gehouden enquêtes.