De ervaringen met de pilot ‘Warme overdracht’ zijn zo positief dat deze manier van werken nu stap voor stap structureel wordt ingevoerd in de regio Midden-Brabant.

In de pilot Warme overdracht werken het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en Thebe Wijkverpleging samen om te kijken hoe je kwetsbare, oudere patiënten het best kunt helpen als zij na een opname in het ziekenhuis weer naar huis gaan. Het is een initiatief van een wijkverpleegkundige en casemanager geriatrie om de overgang tussen ziekenhuis en thuissituatie beter te regelen. Onder het motto ‘klein beginnen en geleidelijk groeien’ is dit een succesvolle pilot geworden, die nu onderdeel is van het programma Doorstroom van het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Dat programma gaat over de juiste zorg op de juiste plek voor ouderen in een kwetsbare situatie. Jeannet de Graaf is senior projectleider transmurale zorg ETZ en projectleider van het programma Doorstroom. Zij zegt: “40 % van de patiënten die het ETZ bezoekt, is ouder dan 70 jaar; van deze groep is 25 % ‘kwetsbaar’ en heeft complexe zorg nodig. Zorg die vraagt om een goede, onderlinge afstemming met de patiënt en de familie, én met de huisarts, wijkverpleging en het verpleeghuis.”

Warme overdracht

Het ETZ en Thebe Wijkverpleging zijn in 2017 gestart met een pilot warme overdracht op de afdeling geriatrie. Aanleiding hiervoor is het gat tussen ontslag uit het ziekenhuis en de zorg thuis. Die overgang kan beter door het ontslag tijdig voor te bereiden. In een gesprek tussen cliënt/familie, de verpleegkundige van de afdeling en de wijkverpleegkundige wordt het ontslag en de zorg thuis besproken én geregeld. Die wijkverpleegkundige komt daarvoor op bezoek in het ziekenhuis (warm) in plaats van dat deze overgang via e-mail of telefonisch wordt besproken. Na dit gesprek is de medicatie op orde, zijn hulpmiddelen en materialen besteld en hebben de cliënt en familie al kennis gemaakt met de wijkverpleegkundige. Kortom, de cliënt gaat met een gerust gevoel naar huis.

Van pilot naar project

De pilot is inmiddels een project geworden. Els de Boer, beleidsadviseur bij Thebe en vanaf de start betrokken: “De ervaringen met deze nieuwe werkwijze waren meteen positief. De patiënt en de familie zijn gerust op het naderende ontslag. Ook de verpleegkundigen in het ziekenhuis en de wijkverpleegkundigen ervaren de meerwaarde. De verpleging van het ziekenhuis kan tijdig de juiste informatie overdragen en de wijkverpleegkundige bespreekt vooraf welke zorg thuis nodig is. Zo kan de wijkverpleging al tijdig alles goed regelen.” Deze nieuwe manier van werken wordt nu stap voor stap structureel ingevoerd in het ETZ en in de regio. Zo zijn de afdeling longgeneeskunde en alle Tilburgse wijken van Thebe Wijkverpleging er in januari mee gestart. Het project breidt zich in de loop van dit jaar uit naar meerdere afdelingen en thuiszorgorganisaties.

In de prijzen

Deze pilot heeft in 2018 tijdens het tweejaarlijkse Innovatiecongres de Innovatieprijs van Thebe ontvangen. Zowel de aanwezige zorgverleners als de jury hebben de Warme overdracht gekozen als beste innovatieve project. Daarnaast heeft Thebe Extra dit initiatief vorig jaar beloond met een prijs: “Een project met meerwaarde voor alle betrokkenen. Zo dragen we met elkaar bij aan veilige zorg voor onze kwetsbare oudere patiënten in de regio!”