We gaan door in 2022!

De webinars over samenwerking tussen het zorgdomein en het sociaal domein waren een succes!

Om de regionale, goede voorbeelden van samenwerking tussen het zorgdomein en het sociaal domein zichtbaar te maken in de regio, hebben Hart van Brabant-gemeenten en het Zorgnetwerk Midden-Brabant de afgelopen maanden drie webinars gehouden. Elk webinar had een eigen thema waar de goede voorbeelden op aansloten.

Het eerste webinar

We startten met het webinar ‘succesfactoren en randvoorwaarden voor een goede samenwerking’ op 7 oktober. Barbara de Groen van Vilans gaf een inkijkje over de samenwerking tussen professionals in de wijk. Hierna volgden korte presentaties van Annika Keet van PrimaCura, Annemarie Cromwijk vanuit gemeente Waalwijk en Marieke Couwenberg van PrimaCura GGZ. Klik hier voor informatie over het webinar van 7 oktober >

Het tweede webinar

Tijdens het tweede webinar op 28 oktober kregen deelnemers uitleg over welke hulpvragen bij het sociaal domein en welke hulpvragen bij het zorgdomein horen. Karin Smeets van de gemeente Tilburg nam ons mee in de werkwijze van het sociaal wijkteam (Toegang). Ook is ingegaan op het proces van beantwoording van deze vragen en zijn een aantal concrete initiatieven toegelicht waar je terecht kunt met welke vraag. Denk daarbij aan de Meedenkers en het AdviesPunt van ContourdeTwern, gepresenteerd door Helene Vissers van ContourdeTwern. Kim Coenraad van de gemeente Tilburg hield een presentatie over T-Helpt. Tot slot gaf Dagmar Loman, wijkverpleegkundige bij Thebe, een aantal praktijkvoorbeelden. Klik hier voor meer informatie over het webinar van 28 oktober >

Het derde webinar

Het derde webinar op 25 november had als thema ‘positieve gezondheid’. Stephan Hermsen van Institute for Positive Health lichtte toe hoe het model je helpt om integraal naar gezondheid te kijken. Vervolgens toonden twee voorbeelden uit de regio aan wat het oplevert als er door deze ‘bril’ kijkt. De eerste presentatie was van Bas Dirken van Indigo Brabant & GGZ Breburg; de tweede presentatie over Community Care Dongen kwam van Lydia Verheijen van Maria-Oord. Niet de hulpvraag staat centraal, maar de totale mens. Door anders te kijken, werd er regelmatig andere ondersteuning ingezet dan je initieel zou verwachten: ondersteuning die veel meer aansloot bij de daadwerkelijke behoefte. Klik hier voor meer informatie over het webinar van 25 november >

Webinar in 2022

Deze 3 webinars waren een succes! Wat betreft de aantallen (terug)kijkers (75-100 per keer) en wat betreft de score die bleek uit de evaluatie: rapportcijfer 8. Door te evalueren hebben we kunnen leren wat werkte en wat niet, waardoor de webinars elke keer weer zijn verbeterd. Door dit succes én gezien het feit dat er nog veel te delen is, gaan we deze webinars continueren in 2022. De eerste reeds tot de zomervakantie is al weer gepland. De data hiervoor zijn:

  • 10 februari
  • 24 maart
  • 12 mei
  • 30 juni

Indien je op de verzendlijst wilt komen te staan voor updates over deze webinars, geef je hier op >