Wegwijzer naar het juiste ‘zorgbed’

Als een oudere die thuis woont intensieve(re) zorg nodig heeft, eventueel met – tijdelijkverblijf, eventueel na een ziekenhuisopname, dan zijn er diverse mogelijkheden om daar naartoe te verwijzen. In mei 2022 is een overzicht of ‘Wegwijzer’ verschenen, opgesteld door een regionale werkgroep (uit het Geriatrisch netwerk), waarin de mogelijkheden op een rij staan. Ook ziet u of ze uit de WMO, de ZVW of de WLZ worden gefinancierd. Het is vooral een handig overzicht voor huisartsen, poh-ers, wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie om er in overleg met elkaar naartoe te verwijzen. Klik hier voor meer informatie en voor het downloaden van het overzicht.