geboeid & verbonden

Alles werkte mee aan het succes: de prachtige LocHal in Tilburg als locatie, de 4 inspirerende presentaties, de heerlijke broodjes, soep en drankjes en natuurlijk de zaal vol geïnteresseerde toehoorders. Zij gingen 14 mei ‘geboeid & verbonden’ naar huis na de tweede werkconferentie vanuit het Hersenletsel Midden-Brabant (in samenwerking met Libra Revalidatie & Audiologie en Ment), ‘boeien & binden editie 2019’.

Het Zorgnetwerk Midden-Brabant ontving bijna 90 zorgprofessionals (onder wie verpleegkundigen, ergotherapeuten, consulenten, teammanagers en ambulant ondersteuners) en NAH-ervaringsdeskundigen om kennis uit te wisselen over niet-aangeboren hersenletsel. En om tussen de presentaties door te netwerken. Organisator Adriana de Graaff trapte af: “We mogen trots zijn als regio Midden-Brabant op wat we op het gebied van neurodomein allemaal in huis hebben. Vandaag richten we ons wat meer op de chronische fase van NAH.”

Bekijk de beeldende sfeerimpressie onderaan dit artikel.

NAH-loket

Als eerste was het NAH-loket aan de beurt op de beamer. Diek van Laarhoven, lid van de werkgroep van dit digitale loket, lichtte het van A tot Z toe. Uitgangspunt: “Er is veel aanbod van hoogwaardige, medische zorg in deze regio. Maar hoe vindt de patiënt dat aanbod? Die loopt vast. Via het loket worden ze op de juiste weg geholpen.” De site www.nah-loket.nl > is nu online. Patiënten, familie/naasten en zorgprofessionals kunnen er terecht voor antwoorden op hun vragen over niet-aangeboren hersenletsel. Die worden uitgezet binnen een kernteam van professionals, waarna snel de terugkoppeling van het antwoord volgt. De regio had behoefte aan zo’n ‘centrale plek, 1 aanspreekpunt’. De pilot met deze site loopt een half jaar en wordt daarna geëvalueerd.

Hérsenletseltje

Daarna betrad Arnie Craninckx het podium. Zij is ervaringsdeskundige: op het gebied van NAH én op het gebied van presenteren daarover. Haar lezing over ‘overprikkeling’ was zeer boeiend. Ze gaf een inkijkje hoe het is om te leven in een wereld vol te veel prikkels. Ze deed dat deels vanuit haar eigen ervaring (“Soms sta ik met mijn kleren aan onder de douche… hérsenletseltje”). Ook lichtte ze heel duidelijk meer algemeen toe wat overprikkeling is en wat het met je kan doen. Onder meer via een filmpje dat uit elkaar klapte van prikkels, om het publiek even te laten voelen waarmee mensen met NAH de hele dag te dealen hebben. Klik hier voor meer informatie over overprikkeling >

Verbinden

Tijdens de pauze waren er veel wisselende contacten; voor het buffet met de broodjes en de soep, in groepjes aan de statafels of 1 op 1 met de overbuurman/vrouw aan de lange eettafels. Dit netwerken blijkt een belangrijke reden te zijn om deze werkconferentie te bezoeken: “Om beter de verbinding te kunnen maken tussen de eerste lijn en de tweede lijn”, is een veelgenoemde reden.

Regie over energie

Ada Ruimers en Evelien Heijnemans van Libra Revalidatie & Audiologie verzorgden de derde presentatie: ‘regie over energie’. Zij vertelden over het programma van revalidatie Leijpark dat mensen helpt om om te gaan met vermoeidheid. Dat is een veelvoorkomende klacht bij mensen met NAH. “We willen de informatie over omgaan met vermoeidheid kunnen afstemmen op het proces van de revalidant, tussen de disciplines onderling en tussen groepen en individuen. Daarom is het oude programma herzien. In de nieuwe opzet maken we de omslag van zorgen naar coachen.” De twee lichtten het programma duidelijk toe en gaven aan dat het nu in grote lijnen stevig staat, maar ook nog in ontwikkeling is. Bijvoorbeeld: het programma nog beter laten aansluiten op ieders niveau en een manier vinden om het onderdeel ‘bewegen” beter vorm te geven.

VIN hoopgevend

Voor degenen bij wie de vermoeidheid na 3 presentaties een beetje toesloeg, was daar Kim Santegoets van Libra Revalidatie & Audiologie. Iedereen kreeg weer volop energie van haar presentatie over Vroeg Intensieve Neurorevalidatie (VIN). VIN heeft als doel om mensen van de vegetatieve toestand naar een laag bewustzijnsniveau te krijgen. Dit was tot en met 2018 alleen voor jongeren tot 25 jaar toegankelijk: vanaf 1 januari is er geen leeftijdsgrens meer. Het aantal bedden/behandelaars is sindsdien dan ook verdubbeld. Dat is heel goed nieuws voor 25-plussers die een NAH oplopen. Temeer omdat de resultaten van deze intensieve behandeling behoorlijk hoopgevend is: 65% komt bij bewustzijn en gaat revalideren in eigen regio; 20% wordt laag bewust en overgeplaatst naar naar huis of instelling in de eigen regio; 15% blijft in vegetatieve toestand.

Mee-naar-huis-neem-boodschap

De algemene mee-naar-huis-neem-boodschap is: wat hebben we een rijk zorglandschap in regio Midden-Brabant, waar veel gebeurt en waar we nog meer kunnen bereiken als we het vooral sámen doen. De aanwezigen kregen daarnaast een gezelschapspelletje mee naar huis en een drankje toe!

Sfeerimpressie

kernteamleden NAH-loket

 

de LocHal (1)

NAH-ervaringsdeskundige Arnie Craninckx

volle zaal

Ada Ruimers en Evelien Heijnemans

lekkere broodjes

Diek van Laarhoven

netwerken

werkgroep NAH-loket

Kim Santegoets

interactief meedoen met de Menti-meter

de LocHal (2)