Het zorgprogramma hersenletsel van de Hersenstichting en Zorgnetwerk Midden-Brabant is nu als PDF beschikbaar.

We hebben met de Hersenstichting samengewerkt in een pilot voor invoering van de zorgstandaard met als doel om de zorg voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Het is voor iedereen met hersenletsel, en voor hun naasten, belangrijk om te weten waar je terecht kan met vragen over welke hulp waar beschikbaar is. Het Hersenletselnetwerk heeft het initiatief genomen om hiervoor een werkgroep in het leven te roepen. Die heeft de taak op zich genomen om een zorgprogramma te ontwikkelen dat aangeeft waar de zorg die nodig is, te vinden is. Dit programma is nu gereed.

Download het zorgprogramma >