Juist in de laatste fase van het leven is het belangrijk om te bekijken in hoeverre geneesmiddelen die worden gebruikt, nog nodig zijn. Het doel van de medicatiereview is de medicamenteuze behandeling af te stemmen op de palliatieve fase, waarbij zoveel mogelijk (vermijdbare) bijwerkingen van medicatie voorkomen worden. 

Links en downloads