Dementie komt veel voor onder Nederlanders met een niet-westerse, migrantenafkomst. Zelfs veel meer dan onder autochtone Nederlanders. De huisarts ziet dat verschil niet terug in zijn spreekkamer. Dat betekent dat grote groepen mensen met dementie én hun mantelzorgers het zonder professionele zorg moeten stellen. Daar steekt Bouwen aan Vertrouwen een stokje voor.

Dit probleem speelt bij mensen met niet-westerse wortels zoals Turken, Marokkanen en Hindoestaanse Surinamers. Via Bouwen aan Vertrouwen zorgen we ervoor dat zij en de zorg/hulpverleners elkaar kunnen bereiken. Dat wordt in de toekomst alleen nog maar belangrijker: het aantal mensen met dementie stijgt in deze groepen in verhouding nog harder dan onder Nederlanders zonder migrantenafkomst.

Taboe doorbreken

Het streven is daarnaast om:

  • het taboe rondom dementie binnen de niet-westerse gemeenschappen te doorbreken;
  • de kennis over dementie bij de doelgroep te vergroten;
  • de kennis over de diversiteit* te vergroten bij de professionals.

* Het gaat hier naast kennis over verschillende culturen ook over cultuursensitieve zorg, referentiekaders, diversiteit tussen professionals onderling en diversiteit in het letterlijk ontmoeten van mensen en culturen.

Hoe we aan vertrouwen bouwen

  • We organiseren informatiebijeenkomsten in gemeenten, zoals een theehuismoment > en een Marhaban (betekent welkom in het Arabisch). Daar komt steeds een ander thema aan de orde, van ‘de notaris’ tot ‘casemanagers’ tot de ziekte zelf. Er is een tolk aanwezig om de informatie te vertalen. Naast informatie-overdracht ontstaan er ook levendige gesprekken.
  • Het letterlijk met elkaar in contact brengen van professionals en de niet-westerse gemeenschappen, waarbij we werken met sleutelfiguren.
  • Er zijn voorlichtingsfilmpjes gemaakt in het Arabisch en Turks (ingesproken en ook ondertiteld). Bekijk hier de filmpjes >
  • Informatiepagina ‘Uitleg over dementie in het Nederlands en Turks >’
  • Het organiseren van stageplekken voor ROC-studenten, veelal met een andere culturele achtergrond, op dagbestedingen.
  • Het organiseren van een inspiratiedag diversiteit.
  • We brengen in kaart om hoeveel mensen het gaat in regio Hart van Brabant. Ook inventariseren we of de 9 regio-gemeenten beleid voeren met speciale aandacht voor dementie onder Nederlanders met een niet-westerse, migrantenafkomst. En zo ja: wat voor beleid. Met als resultaat een advies met acties/interventies/aanbevelingen om de kloof tussen vraag en aanbod te overbruggen. Die acties moeten aansluiten bij landelijke initiatieven.

Heb je vragen? Neem contact op met Chayenna van de Pol >

Informatie over Bouwen aan Vertrouwen