Dementie komt veel voor onder Nederlanders met een niet-westerse, migrantenafkomst. Zelfs veel meer dan onder autochtone Nederlanders. Ook deze grote groep mensen moet de weg vinden naar de huisarts. We informeren ze daarover, bijvoorbeeld tijdens theehuismomenten. Meer informatie vanaf 1 februari 2021.