Vergeten Talent biedt jonge mensen met dementie (vrijwilligers)werk dat past bij hun (levens)ervaring, passies en talenten.

Het draagt bij aan participatie aan de maatschappij. Waardoor ervaren wordt van waarde te zijn voor zichzelf en voor een ander. En dit gevoel is belangrijk omdat daardoor het gevoels-en emotieleven erop vooruitgaat. Door gebruik te maken van talenten én een motivatie voor het doen van vrijwilligerswerk, wordt aansluiting met de maatschappij behouden en blijft zelfstandig functioneren zo lang als mogelijk in stand gehouden.

Kandidaat (met dementie) en talentmakelaar werken samen omdat het voor een kandidaat soms lastig kan zijn om bij een organisatie of bedrijf aan te kloppen om passend vrijwilligerswerk te vinden. Omdat dat voor beide partijen meer tekst en uitleg vraagt. De talentmakelaar zet zich in om passend bij (levens)ervaring, kracht en talenten, vrijwilligerswerk te vinden, te bemiddelen en te begeleiden.

Mooie matches komen tot stand.

Een veehouder die een helpende hand krijgt van een assistent dierverzorger, een woonzorgcentrum dat assistentie heeft van een activiteitenondersteuner en een tuinder die extra hulp heeft voor onderhoud van een moestuin.

Een kandidaat na een dag vrijwilligerswerk;

‘Een goed gevoel over mezelf, voldaan over mijn betekenis voor een ander’


Contact:
Talentmakelaar van VergetenTalent
Elly Robben
e.robben@zmbr.nl
T: 06 – 13 37 41 38