Goede én voldoende diabeteszorg voor mensen met diabetes mellitus type 2. Dat biedt het Diabetesprogramma. Het zorgmodel van dit programma is ingebed in het totale, eerste- en tweedelijns zorgaanbod. Die samenhang is van belang bij de multidisciplinaire behandeling en begeleiding. Ook als zich co-morbiditeit, complicaties en/of andere aandoeningen voordoen.