Een afvaardiging van verschillende types professionals geeft het Diabetesprogramma vorm. Zij vertegenwoordigen de diverse transmurale zorgaanbieders in Midden-Brabant. De zorgverleners komen bij elkaar in de expertisegroep. Die komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar om:

 • de transmurale richtlijn voor diabetes mellitus type 2 te actualiseren;
 • het netwerk van zorgverleners in de keten te onderhouden en uit te breiden;
 • themabijeenkomsten voor kennisvergroting te organiseren.

Samenstelling expertisegroep

 • Heleen Berkelmans – diëtist
 • Marjolein Born – diëtist
 • Paul van den Broek huisarts – kaderarts diabetes, voorzitter
 • Marc Peterse – apotheker
 • Margriet Oomen – diabetesverpleegkundige
 • Annemarie Brouwers – GVO-functionaris
 • Nikkie van der Lee – diëtist
 • Ria Rijnen – vertegenwoordiging patiënten
 • Ceciel Strik – zorgprogrammacoördinator
 • een vertegenwoordiger van de Diabetesvereniging afdeling regio Midden- Brabant en Noordoost-Brabant