Het doel van het programma Doorstroom is om binnen de regio Midden-Brabant, zo dichtbij huis als mogelijk, op het juiste moment, de meest passende zorg te bieden aan kwetsbare patiënten voor wie (tijdelijke) vervolgzorg noodzakelijk is. We werken met elkaar aan “zo lang mogelijk informele zorg”, “naadloze overgangen” en “iedereen een plaats, en wel de juiste”.