Beschikbaarheid wijkverpleging zichtbaar in nieuwe versie van app Zorgbed Midden-Brabant.

De ZorgbedMB-app heeft een update gehad: ook de beschikbaarheid van wijkverpleging is voortaan zichtbaar in de app. De release van de nieuwste versie vond plaats op 8 november 2021.
Wat moet je doen als je de app op jouw mobiel hebt staan en gebruikt? Helemaal niets. De eerstvolgende keer dat je de app opent, heb je automatisch de nieuwste versie met de nieuwe functies. Althans, als de automatische update aan staat. Zo niet, ga dan even naar de appstore op jouw telefoon voor een refresh; de update (versie1.3.3) gebeurt dan als de telefoon in het stopcontact zit om opgeladen te worden. Wat moet je doen als je de app nog niet hebt geïnstalleerd? Ga dan naar de App Store of Google Play App Store en zoek op ZorgbedMB en download de app.

Beschikbare zorgcapaciteit

Deze app is sinds 1 september 2017 beschikbaar. Doel: inzicht hebben en geven in de beschikbare zorgcapaciteit in Midden-Brabant. De app:
• biedt een overzicht van de beschikbare eerstelijnsbedden en de GRZ-bedden in de regio;
• is een handig hulpmiddel om te bepalen welke zorgvorm het beste aansluit bij de zorgvraag van de patiënt;
• helpt de huisarts om collega’s (SO’s, geriater, consulent palliatieve zorg)  te consulteren.
De app biedt daarnaast bruikbare managementinformatie. Op basis daarvan lopen er al verbetertrajecten om de doorstroom te bevorderen.

Behoefte aan inzicht wijkzorg

Uit een evaluatie vanuit het Geriatrisch Netwerk bleek onder meer dat huisartsen en medewerkers van het transferpunt ETZ behoefte hebben aan meer inzicht in de capaciteit van planbare wijkzorg en crisisbedden PG/logeerzorg. De uitbreiding van de app ZorgbedMB speelt in op die behoefte.

Nieuwe functies

Mireille Colpaart, projectleider vanuit het Zorgnetwerk Midden-Brabant: “De app is uitgebreid met de beschikbaarheid van de thuiszorg. We zijn deze pilot gestart met enkele grote spelers in de regio. Aangesloten organisaties zijn nu Thebe, De Wever, Het Laar, Actief Zorg en Zorggroep EldeMaasduinen (ZGEM). Na de eerste pilotfase zullen de andere organisaties die wijkverpleging aanbieden aansluiten. Want hoe completer hoe beter.”
De beschikbaarheid van thuiszorg vind je door in de app de postcode (cijfer-letter-combinatie) van de patiënt in te voeren. Je krijgt dan direct de wijkteams te zien die in dat postcodegebied werkzaam zijn én hun beschikbaarheid: een stoplicht verdeeld over drie zorgmomenten (Ochtend Middag Avond) per dag. Tevens staat er bij elk wijkteam de skills en speciale aandachtsgebieden beschreven. Zo kun je de juiste zorg aanvragen die ook zoveel mogelijk bij de wens van patiënt aansluit.

Doorontwikkeling

In de loop van 2022 volgen er nog  verdere uitbreidingen van de ZorgbedMB-app met de respijtbedden, de crisis PG-bedden en de IBS-plaatsing. Dit is inmiddels gerealiseerd. 

Downloads