Het doel van het programma Doorstroom is om binnen de regio Midden-Brabant, zo dichtbij huis als mogelijk, op het juiste moment, de meest passende zorg te bieden aan kwetsbare ouderen voor wie (tijdelijke) vervolgzorg noodzakelijk is. 

Steeds meer kwetsbare ouderen wonen thuis. Soms hebben zij acuut extra (intramurale) zorg nodig. Ook in Midden-Brabant ervaren huisartsen, woonzorginstellingen, thuiszorg en het ziekenhuis in toenemende mate knelpunten om de zorg aan kwetsbare ouderen te realiseren. Die knelpunten kunnen we alleen samen en in ‘de keten’ oplossen.

Doorstroom

Stuurgroep Bruggenbouwen heeft de focus op het optimaal organiseren van de schakels tussen de zorgaanbieders, waarin we de zelfredzaamheid van de cliënt centraal stellen.

Download de infographic als PDF hier.

Zorgverzekeraars  financieren mee aan de projecten die onder het programma Doorstoom vallen.

Stuur- en werkgroepen

In dit overzicht staan de diverse geledingen vermeld met de namen van professionals en vrijwilligers en de organisaties die ze vertegenwoordigen. De geledingen hebben het karakter van een netwerk, stuur-, werk- of projectgroep.