(088) 6051444

Raadpleeg het Palliatief Consultatieteam Midden-Brabant voor hulp, steun en palliatief advies: bel met (088) 6051444.

Het palliatief consultatieteam  is bereikbaar via telefoonnummer (088) 6051444.
Overdag wordt doorgeschakeld naar regionale artsen met veel ervaring in de palliatieve zorg,
in de avond- nacht en weekenden wordt er doorgeschakeld naar een landelijk team met artsen.
De dienst is bedoeld voor huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg.

Je kunt bij dit team terecht met vragen over:

  • moeilijk behandelbare symptomen zoals pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst en depressie;
  • beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie;
  • bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijze;
  • problemen op existentieel of spiritueel gebied;
  • organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart.

De consulenten

Marijke Tonino, arts voor verstandelijk gehandicapten; Mirjam Broes, huisarts; Floor Bols, specialist ouderengeneeskunde; Suzanne Opheij, specialist ouderengeneeskunde; Marian Fagel, specialist ouderengeneeskunde; Giel Neijens, specialist ouderengeneeskunde.

De PalliArts app

Gebruik jij de PalliArts app al? Die biedt landelijke en regionale informatie over palliatieve zorg overal en op elk moment. De app ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. Te downloaden voor zowel iOS > als Android >