(0900) 2971 616

Raadpleeg het palliatief consultatieteam regio Tilburg e.o. voor hulp, steun en palliatief advies: bel met (0900) 2971 616.

Het palliatief consultatieteam is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant. Het is bereikbaar op werkdagen via telefoonnummer
(0900) 2971 616; ’s avonds en ’s nachts wordt er landelijk waargenomen. De dienst is bedoeld voor huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg.

Je kunt bij dit team terecht met vragen over:

  • moeilijk behandelbare symptomen zoals pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst en depressie;
  • beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie;
  • bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijze;
  • problemen op existentieel of spiritueel gebied;
  • organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart.

De consulenten

Paul Vogelaar, palliatief verpleegkundige; Marijke Tonino, arts voor verstandelijk gehandicapten; Mirjam Broes, huisarts; Floor Bols, specialist ouderengeneeskunde; Suzanne Opheij, specialist ouderengeneeskunde; Marian Fagel, specialist ouderengeneeskunde; Giel Neijens, specialist ouderengeneeskunde; Huub Berden, huisarts; Peter Engelenburg, huisarts.

De PalliArts app

Gebruik jij de PalliArts app al? Die biedt landelijke en regionale informatie over palliatieve zorg overal en op elk moment. De app ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. Te downloaden voor zowel iOS > als Android >