Een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) is een universeel toegankelijk, voor leken begrijpelijk, gebruiksvriendelijk en levenslang hulpmiddel. Daarmee kun je:

 • relevante gezondheidsinformatie verzamelen, beheren en delen;
 • regie nemen over gezondheid en zorg;
 • zelfmanagement ondersteunen via gestandaardiseerde gegevensverzamelingen voor gezondheidsinformatie en geïntegreerde digitale zorgdiensten.

Extra uitgangspunten in Midden-Brabant

Aan het bovenstaande lijstje hebben we in de regio Midden-Brabant de onderstaande uitgangspunten toegevoegd:

 • er zijn zo min mogelijk drempels voor de persoon in de toegang tot zijn of haar gegevens, door onder meer eenmalige inlog, mobiele beschikbaarheid, automatische upload van meetwaarden en eenvoudig bedienbare apparaten;
 • alle relevante gegevens zijn voor de persoon en zijn professionals geïntegreerd beschikbaar, ook als die gegevens vanuit verschillende bronnen komen;
 • een PGO bevat naast data met betrekking tot (chronische) ziekten en aandoeningen ook lifestyle-gegevens en data gericht op gezondheidsbevordering;
 • de persoon beschikt zelf over zijn of haar gegevens over gezondheid en aandoeningen;
 • doordat de persoon en zijn zorgverleners de complete, geïntegreerde dataset kunnen inzien, ontstaat de mogelijkheid tot het leveren van betere, geïntegreerde zorg;
 • personen worden meer betrokken bij hun zorg- en behandelplannen door mogelijkheden van overleg, het samen kijken naar uitslagen en het delen van informatie (zorgplannen bijvoorbeeld) met familieleden en anderen.

Het Zorgnetwerk en het PGO

Zorgnetwerk Midden-Brabant startte in 2017 een pilot met het Persoonlijk GezondheidsDossier voor een kleine groep patiënten met diabetes. Hierbij zijn patiënten en zorgverleners nauw betrokken geweest. Het doel van deze pilot:

 • het bevorderen van zelfmanagement van burgers en patiënten;
 • informatie verkrijgen over het gebruiksgemak, de toegevoegde waarde, de informatiebehoefte en de bijkomende kosten.

Momenteel oriënteren we ons op een mogelijk vervolg van deze pilot. Hierbij blijven we zoeken naar een PGO-ontwikkeling in co-creatie met patiënten en professionals. Uiteindelijk moet een opzetten van een PGO net zo gewoon zijn als het regelen van je vakantie.