bel: (013) 462 87 30

Voor wie is de Praktijk voor Levensvragen bedoeld?

De Praktijk voor Levensvragen is voor mensen van 50 jaar en ouder, die thuis wonen en behoefte hebben aan een consult van een geestelijk verzorger. Ook bieden wij steun aan palliatieve patiënten (van alle leeftijden) en hun naasten. De gesprekken vinden plaats bij u thuis of op een andere plek die u prettig vindt. Wij ontvangen voor gesprekken met 50-plussers en voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten subsidie. Daardoor is de ondersteuning van de geestelijk verzorger thuis gratis. Download de folder >

Het team geestelijk verzorgers

Een team van 20 geestelijk verzorgers staat voor u klaar. Geestelijke verzorging is de professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij levensvragen. Wij komen vaak in beeld in situaties waar het gaat over leven en dood, over ziekte, bij afscheid en verlies, bij levensgebeurtenissen en bij het moeten nemen van moeilijke beslissingen. Wij zijn allen aangesloten bij het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers, hebben een masteropleiding doorlopen en een beroepsgeheim. Maak kennis met de geestelijk verzorgers >

Met welke vragen kan ik bij jullie terecht?

Vragen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Waarom overkomt mij dit? Ik heb altijd gezond en goed geleefd.
  • Wat betekent het voor mij dat ik niet meer alles kan? Ik ben afhankelijk van anderen en heb mijn leven (ziekte) niet in de hand. Ben ik geen last voor anderen?
  • Ben ik tevreden over hoe mijn leven is verlopen?
  • Wat maakt mijn leven de moeite waard? Waar leef ik nog voor?
  • Wil ik mij laten behandelen? Kan ik het leven loslaten als het zover is?
  • Wat betekent de dood voor mij? Is er leven na de dood? Hoe neem ik afscheid van de mensen van wie ik houd?

Corona

Corona: de hele wereld en ook onze directe omgeving wordt door het virus geraakt, privé en in het werkleven. Door het virus en de pandemie kunnen er vragen spelen en opmerkingen komen zoals:

  • Hoe houd ik het vol?
  • Vind ik het leven nog de moeite waard?
  • Ik voel me onveilig, onzeker?
  • Hoe ga ik om met sociaal isolement?

Download hier de coronaflyer van de Praktijk voor Levensvragen >

Wat doet een geestelijk verzorger?

Geestelijk verzorgers komen bij u thuisnemen de tijd, luisteren naar uw verhaal en zijn onbevooroordeeld. We helpen gedachten te ordenen en ruimte te maken voor de vragen die u bezighouden. Beschouw ons als een vriendelijke vreemde, iemand bij wie u zich vertrouwd en veilig voelt om uw verhaal te delen. En die samen met u kijkt naar hoe het verder moet.