Wat is een RSO?

Een RSO is een regionale samenwerkingsorganisatie op het gebied van ICT. Doel: het verbeteren van kwaliteit en doelmatigheid van de zorg in de regio door elektronische informatie-uitwisseling. Een RSO kan zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau functioneren. RSO’s spelen een cruciale rol bij de implementatie van landelijke initiatieven op het gebied van digitalisering in de zorg. Het ministerie van VWS stelt bovendien financiële middelen beschikbaar via RSO Nederland. In de regio Eindhoven en West-Brabant zijn respectievelijk RZCC en REN West-Brabant actief als RSO.

Organisatie

RSO Midden-Brabant valt onder het algemeen bestuur van het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Dat bestuur neemt de richtinggevende besluiten en wordt daarbij geadviseerd door de RSO. Daarin zitten vertegenwoordigers met affiniteit voor digitalisering vanuit alle leden. De ZMBR-bestuurder bekleedt ook de functie van RSO-bestuurder.

Onder de bestuurders vallen de programmamanagers, die ieder verantwoordelijk zijn voor een programma van het RSO. Voor advies en besluitvorming binnen de programma’s schakelen de bestuurder en programmamanagers ook met de RSO. De RSO-voorzitter, de programmamanagers en de directeur vormen samen het regieteam. Het regieteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de programma’s.

E-overdracht

De eerste ambitie van RSO Midden-Brabant is het project ‘e-overdracht’. Dit start met het in kaart brengen van de huidige situatie en initiatieven. Dat moet leiden tot de juiste informatie voor de verpleegkundige overdracht op het juiste moment in de keten. De RSO faciliteert bij de afstemming tussen de betrokken leden, andere RSO’s en landelijke programma’s. Komende tijd gebruiken we om de RSO in te richten, de organisatie vorm te geven en een start te maken met dit eerste programma.