Klankbordgroep TBDT (Technologie Bij Dementie Thuis)
De Klankbordgroep bestaat uit 11 professionals van verschillende organisaties en disciplines en werkzaam in verschillende gemeenten van de regio Midden-Brabant.