Alleen vrijwillige zorg, tenzij het niet anders kan

De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Dit geld ook voor inzetten van zorgtechnologie. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

De wet geldt in en buiten instellingen

De Wet zorg en dwang geldt niet alleen in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen.
De Wet zorg en dwang geldt niet voor ouders die zorg verlenen aan hun kind.

Wil u er meer over weten klik dan hier