In de zorg naar onze patiënten in de keten gaat wel eens wat mis. Het adequaat melden en behandelen van (bijna)incidenten levert een bijdrage aan lerend vermogen van de samenwerkingspartners in de keten. De kwaliteit van zorg kan worden verbeterd door (bijna)incidenten te behandelen als leermomenten die bijdragen aan het implementeren van verbeteringen in het leveren van zorg aan de patiënt. Om te leren van incidenten is het  Transmuraal Incidenten Meldpunt (TIM) ingericht.