Jaarplanning

  • uitwerken en publiceren richtlijnen wondzorg
  • opzetten Wondexpertisecentrum in samenwerking met alle instellingen in Midden-Brabant
  • aanvragen subsidie voor inrichten Wondexpertisecentrum
  • aanscherpen afspraken doorverwijzen wondzorg
  • bijhouden aantallen en aard doorverwijzingen vanuit het Wondexpertisecentrum
  • verbeteringen doorvoeren in systeem digitaal doorverwijzen op basis van protocollen en afgesproken middelen/materialen