We werken vanaf 2020 aan de volgende doelen:

  1. Wondzorg wordt inhoudelijk doorontwikkeld met actuele protocollen en werkinstructies >
    Dit leidt onder meer tot een uitgewerkte visie voor de rol van de verpleegkundig specialist binnen het WEC en tot transparante sturings- en verantwoordingsinformatie, opgenomen in een PDCA-cyclus.
  2. Het Wondexpertisecentrum (WEC) Midden-Brabant blijft kwalitatief goed functioneren (interne organisatie), zoals deskundigheid van de WEC-medewerkers en informatievoorziening.
    Beoogde resultaten hiervan zijn dat het WEC voldoet aan de extern en intern vastgestelde deskundigheidseisen; dat er een strategie is voor de communicatie naar de cliƫnt over te leveren of geleverde wondzorg; er komt vanuit het WEC een producten- en dienstencatalogus voor de regio.
  3. De ketenpartijen zijn betrokken bij het WEC (doorontwikkelen van de keten), zoals transmuraal samenwerken binnen en buiten de regio.
    Met als resultaten dat er visie en beleid is over transmurale samenwerking bij complexe wondzorg met daaraan gekoppeld transparante afspraken; en dat de schakels in de keten van wondzorg bekend zijn en de daarbij horende processen inzichtelijk.

De medewerkers van het programma wondzorg maken jaarlijks keuzes aan welke onderwerpen we werken en welke resultaten daarbij horen.

Resultaten gekoppeld aan de doelen

Klik op onderstaand schema voor het totaaloverzicht van beoogde resultaten uit het meerjarenprogramma wondzorg.