We werken in 2019 aan de volgende doelen:

  1. Borging uitvoering complexe wondzorg binnen het Wond ExpertiseCentrum (WEC).
  2. Samenwerking tussen eerste en tweede lijn partners in wondzorg, vooralasnog het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en het WEC.
  3. Aansluiting organisaties verpleging, verzorgen en thuiszorg (met uitzondering van Thebe en De Wever) bij het WEC.
  4. Samenwerking met Expertise Centrum Wondzorg in West-Brabant en het WEC regio ‘s-Hertogenbosch.

Momenteel wordt, in samenwerking met betrokken partijen, het plan voor het programma wondzorg voor 2020 en verder herschreven.