Bel het WEC: 088-1171067

Doel

Het maakt niet uit waar degene met een wond terechtkomt: zowel in de eerste als in de tweede lijn moet de meest deskundige op het gebied van wondbehandeling hem of haar zien. De wondbehandeling gebeurt zo mogelijk met wetenschappelijke onderbouwing, ten minste practice based. Dit is ongeacht wie de wondbehandeling uitvoert; of dat nu de zorgprofessional, zorgvrager zelf of mantelzorger is.

Afstemmingsoverleg

Het afstemmingsoverleg transmurale wondzorg Midden-Brabant bestaat uit wondverpleegkundigen en -consulenten en verpleegkundig specialisten. Zij komen 4 keer per jaar samen over de praktische gang van zaken met betrekking tot wondzorg. Het gaat vooral om de uitwerking van acties vanuit de expertgroep en het opstellen/ actualiseren van de protocollen c.q. richtlijnen.

Stuur- en werkgroepen

In dit overzicht staan de diverse geledingen vermeld met de namen van professionals en vrijwilligers en de organisaties die ze vertegenwoordigen. De geledingen hebben het karakter van een netwerk, stuur-, werk- of projectgroep.