Doel

Het maakt niet uit waar degene met een wond terechtkomt: zowel in de eerste als in de tweede lijn moet de meest deskundige op het gebied van wondbehandeling hem of haar zien. De wondbehandeling gebeurt zo mogelijk met wetenschappelijke onderbouwing, ten minste practice based. Dit is ongeacht wie de wondbehandeling uitvoert; of dat nu de zorgprofessional, zorgvrager zelf of mantelzorger is.

Expertgroep

De expertgroep transmurale wondzorg Midden-Brabant richt zich op de toekomst van de wondzorg. De groep bestaat uit regionale partners wondzorg vanuit het Zorgnetwerk Midden-Brabant: wondverpleegkundigen/consulenten; (huis)artsen vertegenwoordiging; verpleegkundig specialisten; medisch specialisten; teammanager(s). Zij komen 2 keer per jaar bijeen over onder meer:

  • visie-ontwikkeling;
  • elkaar informeren over de voortgang;
  • informatiestroom vanuit organisaties: nieuwe ontwikkelingen, voortgang, cijfers en regionale ontwikkelingen;
  • verbetering en optimalisatie van de onderlinge samenwerking ;
  • voorbereidende besluitvorming over zaken richting de toekomst.

Afstemmingsoverleg

Het afstemmingsoverleg transmurale wondzorg Midden-Brabant bestaat uit wondverpleegkundigen en -consulenten en verpleegkundig specialisten. Zij komen 4 keer per jaar samen over de praktische gang van zaken met betrekking tot wondzorg. Het gaat vooral om de uitwerking van acties vanuit de expertgroep en het opstellen/ actualiseren van de protocollen c.q. richtlijnen.