Bel het WEC-MB: 088-1171067

Missie

Elke cliënt met een complexe wond krijgt de best mogelijke wondbehandeling in de regio Midden-Brabant. De wondbehandeling is kwalitatief hoogwaardig, volgens de geldende richtlijnen, uitgevoerd door deskundige medewerkers en onafhankelijk van de plek in de keten waar de cliënt zich bevindt.

Meerjarenplan

Om de missie te halen, is er een meerjarenplan 2021-2023 vastgesteld. Dat centreert zich rond 3 doelen:

  • de wondzorg in de regio wordt inhoudelijk doorontwikkeld;
  • de juiste zorg op de juiste plek (doorontwikkelen in de keten);
  • het WEC-MB blijft kwalitatief goed functioneren (interne organisatie).

Download dit meerjarenplan >

Stuur- en werkgroepen

We werken in regio met stuur- en werkgroepen, klik hier voor het overzicht >
Daarnaast is er samenwerking tussen het WEC-MB en ETZ, waarbij we 3 keer per jaar met elkaar overleggen.

Afstemmingsoverleg

Het afstemmingsoverleg transmurale wondzorg Midden-Brabant bestaat uit wondverpleegkundigen en -consulenten en verpleegkundig specialisten. Zij komen 3 tot 4 keer per jaar samen om over de praktische gang van zaken met betrekking tot wondzorg in de regio te praten. Onderwerpen van gesprek zijn: het actualiseren van de praktijkkaarten, nieuwe wetenschappelijke onderzoeken en het organiseren van nascholing voor aandachtsvelders wondzorg.