Als mensen een probleem hebben met hun gezondheid en/of het voeren van de huishouding en onderhouden van hun sociale leven gaan ze soms op zoek naar ondersteuning. Die kan geboden worden vanuit het sociale domein, vanuit de zorg, of vanuit beide domeinen. Als er een overgang gemaakt moet worden van ondersteuning vanuit het ene naar het andere domein, of men heeft ondersteuning nodig vanuit beide domeinen kunnen er fricties ontstaan. In het 2e kwartaal van 2018 zijn de gemeenten in Hart van Brabant en het Zorgnetwerk Midden-Brabant een programma gestart om fricties op te sporen en oplossingen te bedenken die binnen het stelsel uitvoerbaar zijn en die van professionals zelf komen.