Samenwerking sociaal domein en zorgdomein

Als mensen een probleem hebben met hun gezondheid en/of het voeren van de huishouding en onderhouden van hun sociale leven, gaan ze soms op zoek naar ondersteuning. Die kan komen uit het sociale domein, uit de zorg of uit beide domeinen. Is er een overgang nodig van ondersteuning vanuit het ene naar het andere domein of als er ondersteuning nodig is vanuit beide domeinen, dan kan dat leiden tot fricties. De Hart van Brabant-gemeenten en het Zorgnetwerk Midden-Brabant zijn begin 2018 een programma gestart om deze fricties op te sporen. Doel is om oplossingen te bedenken die binnen het stelsel uitvoerbaar zijn en die van professionals zelf komen.