Wil jij als professional in het sociaal domein of zorgdomein meer weten over hoe je het best met je collega’s van het andere domein kunt samenwerken? Wil je je laten inspireren door goede voorbeelden uit de praktijk? Zorg dat je deelneemt aan onze webinars!

7 oktober 2021

tips en inspirerende voorbeelden van samenwerking

28 oktober 2021

een vraag aan het andere domein: hoe werkt het bij jullie?

25 november 2021

informatie-uitwisseling over de twee domeinen heen