Wegwijzer financiering en verblijf van ouderen Midden-Brabant 

In het overzicht ‘Wegwijzer financiering en verblijf van ouderen Midden-Brabant’ worden verschillende soorten zorg en verblijf weergegeven waar huisartsen hun patiënten in Midden-Brabant naartoe kunnen verwijzen. Ook is in één oogopslag duidelijk uit welke bron het gefinancierd wordt.  

Het is handig dat niet alleen huisartsen en hun praktijkondersteuners, maar ook wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie hier kennis van hebben. Samen kunnen zorgverleners dan bekijken met welke vorm van zorg of verblijf, al dan niet tijdelijk, de patiënt of cliënt het beste af is. Uiteraard in overleg met de patiënt, cliënt en hun eventuele mantelzorger(s). Als de huisarts via de ZorgbedMB-app de stappen doorloopt om de keuze van de juiste vorm van zorg of het juiste ‘bed’ te komen, dan biedt deze wegwijzer de benodigde kennis van de achtergrond van de app.  

Deze wegwijzer is opgesteld door de ‘Werkgroep bekende regelingen’ in de periode april 2021 – april 2022, in opdracht van het Geriatrisch netwerk. 

Mail voor informatie j.lam@zmbr.nl  

Wegwijzer financiering en verblijf ouderen Midden-Brabant