Bestuurscommissie

dr. Anita Wydoodt
Raad van Bestuur ETZ, voorzitter algemeen bestuur ZMBR

drs. Ellen Otte
Algemeen directeur PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant

drs. Annet Boekelman
Raad van Bestuur Mijzo

Directeur

drs. Tonny de Groot
Directeur Zorgnetwerk Midden-Brabant

Algemeen Bestuur

dr. Anita Wydoodt
Raad van Bestuur ETZ, voorzitter algemeen bestuur ZMBR

drs. Ellen Otte
Algemeen directeur PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant

drs. Annet Boekelman
Raad van Bestuur Mijzo

drs. Chantal Beks
Raad van Bestuur De Wever

Juliëtte van Eerd-Vismale
Voorzitter Raad van Bestuur GGz Breburg

Karin van Esch
Raad van Bestuur Thebe

Albert Vlemmix
Directeur-bestuurder Maria-oord

Ed Rutters
Raad van Bestuur Instituut Verbeeten

drs. Marie- Louise Vossen
Raad van Bestuur Libra Revalidatie en Audiologie

Lonneke de Haan
Raad van Bestuur Het Laar

Thérèse Claassen
Directeur publieke gezondheid GGD Hart van Brabant