Bestuurscommissie

Anita Wydoodt
Raad van Bestuur ETZ, voorzitter algemeen bestuur ZMBR

Ellen Otte
Algemeen bestuurder PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant

Annet Boekelman
Raad van Bestuur Mijzo

Directeur

Tonny de Groot
Directeur Zorgnetwerk Midden-Brabant

Algemeen Bestuur

Anita Wydoodt
Raad van Bestuur ETZ, voorzitter algemeen bestuur ZMBR

Ellen Otte
Algemeen bestuurder PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant

Annet Boekelman
Raad van Bestuur Mijzo

Chantal Beks
Raad van Bestuur De Wever

Juliëtte van Eerd-Vismale
Voorzitter Raad van Bestuur GGz Breburg

Jos Adriaans
Lid raad van bestuur a.i. Thebe

Albert Vlemmix
Directeur-bestuurder Maria-oord

Libra Revalidatie en Audiologie

Lonneke de Haan
Raad van Bestuur Het Laar

Thérèse Claassen
Directeur publieke gezondheid GGD Hart van Brabant

Miranda de Vries
Bestuur Zorggroep Elde Maasduinen