Bestuurscommissie

Anita Wydoodt
Raad van Bestuur ETZ, voorzitter algemeen bestuur ZMBR

Ellen Otte
Algemeen directeur PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant

Annet Boekelman
Raad van Bestuur Mijzo

Directeur

Tonny de Groot
Directeur Zorgnetwerk Midden-Brabant

Algemeen Bestuur

Anita Wydoodt
Raad van Bestuur ETZ, voorzitter algemeen bestuur ZMBR

Ellen Otte
Algemeen directeur PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant

Annet Boekelman
Raad van Bestuur Mijzo

Chantal Beks
Raad van Bestuur De Wever

Juliëtte van Eerd-Vismale
Voorzitter Raad van Bestuur GGz Breburg

Hans Huizer
Raad van Bestuur Thebe

Albert Vlemmix
Directeur-bestuurder Maria-oord

Marie- Louise Vossen
Raad van Bestuur Libra Revalidatie en Audiologie

Lonneke de Haan
Raad van Bestuur Het Laar

Thérèse Claassen
Directeur publieke gezondheid GGD Hart van Brabant

Jacqueline Joppe
Voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Elde Maasduinen