Bestuurscommissie

Gerard van Berlo
Raad van Bestuur ETZ

Ellen Otte
Algemeen bestuurder PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant

Annet Boekelman
Raad van Bestuur Mijzo

Directeur

Tonny de Groot
Directeur Zorgnetwerk Midden-Brabant

Algemeen Bestuur

Gerard van Berlo
Raad van Bestuur ETZ

Ellen Otte
Algemeen bestuurder PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant

Annet Boekelman
Raad van Bestuur Mijzo

Chantal Beks
Raad van Bestuur De Wever

Juliëtte van Eerd-Vismale
Voorzitter Raad van Bestuur GGz Breburg

Jos Adriaans
Lid raad van bestuur a.i. Thebe

Albert Vlemmix
Directeur-bestuurder Maria-oord

Wideke Nijdam
Bestuurder Libra Revalidatie en Audiologie

Lonneke de Haan
Raad van Bestuur Het Laar

Thérèse Claassen
Directeur publieke gezondheid GGD Hart van Brabant

Miranda de Vries
Bestuur Zorggroep Elde Maasduinen