Goede, afgestemde zorg en behandeling voor mensen in de regio Midden-Brabant die betaalbaar is. Daarvoor werken zorgaanbieders samen in Zorgnetwerk Midden-Brabant. 

Sterke schakels in de zorg Zo heet de nieuwe regiovisie van het Zorgnetwerk Midden-Brabant (ZMBR) 2020-2024. De leden van het Algemeen Bestuur van ZMBR hebben het afgelopen jaar gewerkt aan deze visie. Die is nu klaar en kan worden gedeeld.

Innovatief

Naast samenwerking is social innovation de manier om de zorg te verbeteren. Het innovatieve richt zich op:

  • de relaties tussen professional en cliënt/patiënt (bijvoorbeeld het persoonlijk gezondheidsdossier);
  • de onderlinge samenwerking tussen professionals (bijvoorbeeld secure e-mail, medicatie-uitwisseling);
  • de samenwerking tussen zorgaanbieders en de maatschappij (zorgacademie).

Naast zorgaanbieders werken we nauw samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, Midpoint Brabant, Tilburg University, verzekeraars, de provincie Noord-Brabant, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Informatie/downloads

  • RSIN: 8080.61.859
  • Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 18055681