Vacature binnen zorgorganisaties in Midden-Brabant die in het Dementienetwerk participeren

Waar staat het Zorgnetwerk Midden-Brabant voor:

Goede, samenhangende zorg, behandeling en begeleiding voor mensen in Midden-Brabant. Daarvoor werken zorgaanbieders samen in het Zorgnetwerk Midden-Brabant. De client/patiënt en de zorgprofessional staan centraal. Samenwerking moet daarbij meerwaarde opleveren voor betere, betaalbare en toegankelijke zorg.

De ketenregisseur

De ketenregisseur voert regie op het netwerk waarin ruim dertig netwerkpartners samenwerken. Zij richten zich op betere samenwerking en dienstverlening binnen zorg en welzijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De ketenregisseur is er binnen de kaders van de opgave van het Zorgnetwerk verantwoordelijk voor dat partijen samenwerken om de doelstellingen van het netwerk te realiseren. Die zijn: voldoende, toegankelijke ondersteuning voor mensen die leven met dementie en die overeenkomstig de Zorgstandaard Dementie 2.0 is.

Doel van de functie

Het ontwikkelen en coördineren van de initiatieven en activiteiten in het Dementienetwerk, het beheren van het netwerk, faciliteren van de diverse regionale overlegvormen en het aanjagen van de optimalisatie van de dementiezorg binnen de regio.

Omdat de huidige ketenregisseur op 1-4-2024 met pensioen gaat, zoeken wij een nieuwe

ketenregisseur dementienetwerk

voor 12 uren per week (op basis van detachering).

Wat ga je doen

 • ontwikkelingen en behoeften in het werkveld en relevante regelgeving signaleren en deze vertalen naar consequenties en mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden, activiteiten, aanbod en dienstverlening binnen het dementieveld.
 • zorgdragen voor het opstellen van het meerjarenbeleidsplan van het Dementienetwerk, relevante partijen daarbij betrekken en de uitvoering daarvan stimuleren en faciliteren.
 • binnen het regionale werkveld de benodigde betrokkenheid en motivatie van stakeholders ten behoeve van de optimalisatie van dementiezorg en -ondersteuning creëren, de benodigde lobby activiteiten daarvoor uitvoeren en ervoor zorgen dat het onderwerp op de agenda staat.
 • als kennishouder ervoor zorgen dat kennis en informatie bij betrokken stakeholders en netwerkpartners beschikbaar is en als schakel tussen betrokken partijen functioneren.
 • contacten met de regionale dementienetwerken, het landelijke netwerk en relevante regionale netwerken onderhouden t.b.v. de uitwisseling van kennis en informatie.
 • diverse overleggen organiseren en/of bijwonen
 • nauw samenwerken met de teamcoördinator casemanagement dementie, bij het Zorgnetwerk Midden-Brabant

Jouw profiel

 • een HBO/HBO+ werk- en denkniveau
 • goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden
 • kennis van het landelijke, regionale en lokale speelveld, actuele thema’s en wet- en regelgeving op het terrein van dementie
 • een netwerker
 • organisatiesensitiviteit voor het goed kunnen signaleren en vertalen van diverse ontwikkelingen naar het eigen taakveld en het Dementienetwerk, het kunnen afwegen van belangen en inschatten van consequenties van adviezen en keuzes.

De functie wordt passend gewaardeerd. De aanstelling is in 1e instantie voor 1 jaar, met het vooruitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

De vacature staat open voor medewerkers van de organisaties die actief in het dementienetwerk participeren (Mijzo, Thebe, de Wever, ETZ, het Laar, PrimaCura en ZMBR). De ketenregisseur komt of blijft in dienst van één van deze organisaties, en wordt gedetacheerd naar het Zorgnetwerk Midden Brabant.

Informatie over het Dementienetwerk:

Dementienetwerk

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Lam, de huidige ketenregisseur, telefoon: 013 – 465 73 55 / 06 2294 35 79 (kantooruren, op ma-di-do), of j.lam@zmbr.nl (per mail een belmoment afspreken).

Je kunt je sollicitatie tot uiterlijk 1-12-2023 mailen naar T.deGroot@zmbr.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen 8 – 12 januari 2024.

Werken bij Zorgnetwerk Midden-Brabant

Het Zorgnetwerk Midden-Brabant is een uniek samenwerkingsverband van en voor zorgaanbieders op het gebied van transmurale ketenzorg en innovatie in de zorg. Het biedt een platform om elkaar te ontmoeten en informeren, met het gezamenlijke streven naar goede, afgestemde en betaalbare zorg en behandeling voor mensen in de regio Midden-Brabant. Dit is recent vertaald in een nieuwe Visie.

Vanuit het projectbureau Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant (de medewerkers, bestaande uit een directeur, project adviseurs en secretariële ondersteuning) wordt er in verschillende projecten en deelnetwerken samengewerkt met als focus kwetsbare ouderen en chronisch zieke patiënten.

Samen resultaten halen en leren

We organiseren het Zorgnetwerk in 4 hoofddomeinen die met behulp van programma’s en leernetwerken worden vormgegeven. De vier domeinen zijn:
– Doorstroom programma in de zorg.
– Samenwerking informele zorg en zorg.
– Transmurale ketenprogramma’s.
– Samenwerken met behulp van data: regionale gegevensuitwisseling en inrichten ICT.

Partners

Naast de deelnemende zorgaanbieders werken we nauw samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, Tilburg University, verzekeraars, het onderwijs en het bedrijfsleven.
Organisatiestructuur
Het Algemene Bestuur van Zorgnetwerk Midden-Brabant bestaat uit 12 personen, bestaande uit afgevaardigden van de lid-instellingen. De Bestuurscommissie bestaat uit 3 personen, en zij worden ondersteund door de directeur als ambtelijk secretaris van het bestuur.