Op dit moment hebben wij geen vacatures.

Werken bij Zorgnetwerk Midden-Brabant

Het Zorgnetwerk Midden-Brabant is een uniek samenwerkingsverband van en voor zorgaanbieders op het gebied van transmurale ketenzorg en innovatie in de zorg. Het biedt een platform om elkaar te ontmoeten en informeren, met het gezamenlijke streven naar goede, afgestemde en betaalbare zorg en behandeling voor mensen in de regio Midden-Brabant. Dit is recent vertaald in een nieuwe Visie.

Vanuit het projectbureau Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant (14 medewerkers, bestaande uit een directeur, project adviseurs en secretariële ondersteuning) wordt er in verschillende projecten en deelnetwerken samengewerkt met als focus kwetsbare ouderen en chronisch zieke patiënten.

Samen resultaten halen en leren

We organiseren het Zorgnetwerk in 4 hoofddomeinen die met behulp van programma’s en leernetwerken worden vormgegeven. De vier domeinen zijn:
– Doorstroom programma in de zorg.
– Samenwerking informele zorg en zorg.
– Transmurale ketenprogramma’s.
– Samenwerken met behulp van data: regionale gegevensuitwisseling en inrichten ICT.

Partners

Naast de deelnemende zorgaanbieders werken we nauw samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, Tilburg University, verzekeraars, het onderwijs en het bedrijfsleven.
Organisatiestructuur
Het Algemene Bestuur van Zorgnetwerk Midden-Brabant bestaat uit 12 personen, bestaande uit afgevaardigden van de lid-instellingen. De Bestuurscommissie bestaat uit 3 personen, en zij worden ondersteund door de directeur als ambtelijk secretaris van het bestuur.