Zesde webinar: thema Wet- en regelgeving in de ouderenzorg

De wirwar van wetten en regels

Wetten zijn er om ons te helpen. Om te kunnen ondersteunen bij wat nodig is. Voor inwoners en professionals is deze wereld soms dermate complex dat ze er de weg verliezen. Met als gevolg dat iemand onvoldoende krijgt wat nodig is. Tijdens dit webinar namen we de toehoorders mee e in de belangrijkste wetten in de ouderenzorg: de WLZ, ZVW en WMO. Wat bieden deze wetten? Welk pad moet je bewandelen als je aanspraak wilt maken op een voorziening? En hoe zit het met de eigen bijdrage?

Dit webinar startte met een toelichting op de wetten. Vervolgens gaven we aan de hand van een interactief vraaggesprek een beeld hoe deze wetten zich concreet vertalen naar de praktijk. Het tweede deel van het webinar ging in op de onafhankelijke cliƫntenondersteuner. We kunnen van inwoners niet verwachten dat ze de wetten en regels tot in detail kennen. Een cliƫntenondersteuner kan helpen bij het regelen van zorg en ondersteuning. Samen wordt bekeken wat nodig is en ook welke oplossing het beste past.

Klik hier voor de presentatie van Marly Rijnders, zorgadviseur bij De Wever.
De reeks webinars over samenwerking tussen de zorgdomein en sociaal domein is een initiatief van