Aan de slag met Persoonlijke Gezondheid Omgeving

De cliënt meer regie geven over zijn of haar eigen zorg is de stip aan de horizon. De huisartsen en GGZ Breburg lopen hiermee al vooruit op de regio. Onder begeleiding van het Zorgnetwerk Midden-Brabant (ZMBR) gaan Het Laar, De Wever, Mijzo en Thebe aan de slag met PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving).  

Een PGO is een app of website waarin de cliënt informatie over de eigen gezondheid bijhoudt. De zorgverlener stelt deze informatie uit het (eigen) dossier beschikbaar. Op een veilige manier (via DigiD) haalt de cliënt een kopie binnen van de gegevens die de zorgverlener genoteerd heeft. De cliënt hoeft niet in verschillende systemen in te loggen maar verzameld alles over zijn of haar gezondheid op één online plek, de PGO. Dit is een aanvulling op het huidige portaal waar de client alleen de gegevens van de desbetreffende instelling ziet. 

Wat betekent dat voor jou als zorgprofessional? 

Het is goed om te weten dat zorgprofessionals zelf bepalen welke informatie relevant is om op te nemen in het medisch dossier van hun cliënt. Net als wanneer je een cliënt spreekt. Dit geldt ook voor de gegevens die een cliënt via haar of zijn PGO met je deelt. Als zorgprofessional bepaal jij of je iets wilt doen met deze gegevens. Aan de verplichting om de gegevens met betrekking tot de zorg of behandeling te registreren in het eigen dossier verandert niets. 
 
PGO is samen met eOverdracht (elektronische overdracht) onderdeel van het landelijk programma InZicht. Het doel is dat zowel cliënten als andere zorgverleners in de keten beter toegang krijgen tot de medische gegevens. In de praktijk wil het nog weleens voorkomen dat de noodzakelijke informatie wel wordt vastgelegd maar zelden wordt gedeeld met de 'volgende' zorgverlener in het zorgnetwerk van de cliënt of met de cliënt zelf. Door het stimuleren van gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen moet hierin versneld verandering komen.