Sprints 'Versterken zelfredzaamheid'

Ouderen willen hun leven blijven leven zoals ze gewend zijn en daarbij de autonomie en eigen regie zoveel en zo lang mogelijk behouden. Dat kunnen we als zorgsector alleen maar omarmen. 
Daarnaast zien we dat de behoefte aan zorg groeit, maar het aantal zorgmedewerkers afneemt.  
Daarom slaan zorgorganisaties in de regio Midden en West-Brabant de handen ineen om de zorg anders in te richten. We bevorderen zelfredzaamheid bij burgers in de hele regio op een eenduidige, efficiënte wijze. Zo dragen we bij aan het behoud van zorg voor iedereen die het nodig heeft. Nu en in de toekomst. 
 
Dit doen we door aan de slag te gaan met de aanpak van eenvoudige (zorg)handelingen, die nu door zorgmedewerkers worden uitgevoerd. Met een beetje hulp kunnen mensen dit ook zelf doen. Dat levert direct meer eigen regie op - en daarmee kwaliteit van leven - én voor zorgprofessionals tijd voor zorg blijven die noodzakelijk, essentieel en specialistisch is. 
 
In Midden- en West-Brabant zijn we in 2023 gestart met de herinrichting van klantreizen om zo bij te dragen aan de beweging naar meer zelfredzaamheid. Hiertoe gebruiken we de sprintmethodiek, waarin we multidisciplinair, in een korte periode een nieuwe klantreis neerzetten. Vanuit het perspectief van de burger zelf. 
 
Inmiddels zijn er twee nieuwe aanpakken via de sprintmethodiek ontwikkeld: oogdruppelen en steunkousen, met als boodschap ‘dit kunt u zelf’. Op de andere pagina’s staat meer informatie beschreven over deze klantreizen. 
 
In 2024 gaan we aan de slag met twee nieuwe klantreizen.