Bestuurscommissie

Ellen Otte

Algemeen bestuurder PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant

Annet Boekelman

Raad van Bestuur Mijzo

Julliëtte van Eerd-Vismale

Raad van Bestuur ETZ

Directeur

Tonny de Groot

Directeur

Algemeen Bestuur

Ellen Otte

Algemeen bestuurder PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant

Annet Boekelman

Raad van Bestuur Mijzo

Chantal Beks

Raad van Bestuur De Wever

Julliëtte van Eerd-Vismale

Raad van Bestuur ETZ

Jos Adriaans

Raad van bestuur a.i. Thebe

Albert Vlemmix

Directeur-bestuurder Maria-oord

Wideke Nijdam

Bestuurder Libra Revalidatie en Audiologie

Lonneke de Haan

Bestuurder Het Laar

Thérèse Claassen

Directeur publieke gezondheid GGD Hart van Brabant

Miranda de Vries

Bestuurder Zorggroep Elde Maasduinen

Alex de Ridder

Raad van Bestuur GGz Breburg