RSO Midden-Brabant

Doelstelling


Samenwerking in de regio op het gebied van ICT is nodig om de professional te ondersteunen bij de zorg voor patiënten die van de ene zorgvorm naar de andere gaan. Bij deze zorgovergangen is digitale informatie-uitwisseling van cruciaal belang.   
 
RSO Midden-Brabant heeft de opdracht op zich genomen om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg in de regio te verbeteren door inzetten van elektronische informatie-uitwisseling. We sluiten daarbij aan bij de landelijke ontwikkelingen, geïnitieerd vanuit de IZA en WEGIZ.   

Hoe werken wij?


RSO Midden-Brabant valt onder het algemeen bestuur van het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Dat bestuur neemt de richtinggevende besluiten en wordt daarbij geadviseerd door het ICT-platform. Daarin zitten vertegenwoordigers met affiniteit voor digitalisering vanuit verschillende leden.   
De ZMBR-bestuurder bekleedt ook de functie van RSO-bestuurder. Onder de bestuurder vallen de programmamanagers. Voor advies en besluitvorming binnen de programma’s schakelen de bestuurder en programmamanagers met het ICT-platform.  
 
De voorzitter van het ICT-platform, de programmamanagers en de directeur vormen samen het regieteam. Het regieteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het RSO. Naast het ICT-platform is er ook een architectenoverleg. Dat heeft als doel meedenken en adviseren over de architectuur en standaarden over de instellingen heen.   

Samenwerking


RSO Midden-Brabant is ook aangesloten bij RSO Nederland om kennis met elkaar te delen en waar mogelijk gezamenlijk op te trekken. Dit laatste doen we vooral met onze buurregio’s REN West-Brabant en RZCC.